Bunkeriui – žalia šviesa
Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės pa­gal pri­sta­ty­tą ma­ke­tą pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti „Lais­vės kal­ve­lė“ ne­pa­žeis sos­ti­nės Lu­kiš­kių aikš­tės ver­tin­go­sios sa­vy­bės – ly­gaus rel­je­fo, pra­ne­šė Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas (KPD).

Tokią poziciją departamentas pateikė naujienų portalui 15min.lt, įvertinęs skulptūrinio maketo sutartį.

„Aikštės vertingoji savybė – lygus reljefas – būtų pažeistas, jei kalva būtų formuojama supilant gruntą. Pagal Jūsų pateiktą medžiagą, maketas nepažeis šios vertingosios savybės (montuojama konstrukcija ant esamos dangos), tik galimai pažeis įrengtą naują aikštės dangą“, – nurodė KPD atstovė Gerda Ožiūnaitė.

Anot 15min.lt, prieš savaitę Vilniaus miesto savivaldybė ir „Laisvės kalvelės“ projekto autorius skulptorius Andrius Labašauskas sudarė 32 tūkst. eurų vertės Lukiškių aikštės memorialo skulptūrinio maketo sutartį.

Sulaukus finansavimo bus galima pradėti gaminti memorialo bandinius, vėliau – rengti projektinį siūlymą ir derinti jį su suinteresuotomis institucijomis – tarp jų ir KPD.

Pozicijos nepakeitė

Kultūros paveldo departamentas sako nepakeitęs pozicijos dėl Lukiškių aikštės memorialo „Laisvės kalvelė“.

Departamentas nurodo, kad žiniasklaida netinkamai interpretavo pateiktą atsakymą.

Kultūros paveldo departamentas nurodo, kad ir toliau laikosi pozicijos, jog aikštės vertingoji savybė – lygus reljefas būtų pažeistas, jeigu kalva bus formuojama supilant gruntą.

„Tai tik patvirtina anksčiau ne kartą išsakytą Kultūros paveldo departamento poziciją šiuo klausimu. Atsakyme pateikiama Kultūros paveldo departamento nuomonė tik apie memorialo dalies, tai yra sienelės MAKETĄ, kaip laikinos konstrukcijos įtaką Lukiškių aikštės vertingajai savybei“, – rašoma pranešime spaudai.

Naujienų portalas 15min.lt anksčiau penktadienį pranešė, kad paveldosaugininkai persigalvojo ir dabar laikosi pozicijos, kad „Laisvės kalvelė“ nepažeis Lukiškių aikštės reljefo.