Biržų rajono meras apskųstas STT
Bir­žų ra­jo­no me­rui Val­de­ma­rui Val­kiū­nui do­va­no­jus po 100 eu­rų vie­nų glo­bos na­mų so­cia­li­nėms dar­buo­to­joms, Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK) rin­ki­mų tvar­kos pa­žei­di­mo ne­įž­vel­gė, bet me­džia­gą nu­ta­rė per­duo­ti Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bai (STT) bei Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai (VMI).

VRK prašo šį mero poelgį įvertinti korupcijos prevencijos ir mokesčių mokėjimo aspektais.

Tuo metu rinkimų tvarkos pažeidimų VRK V. Valkiūno poelgyje neįžvelgė.

VRK narys Valdemaras Urbanas teigė, kad meras apie savo dovaną viešai neskelbė, nesiekė iš to gauti naudos.

„Šis įvykis įvyko spalio 24 dieną prieš politinės kampanijos pradžią. (...) Nepavyko nustatyti, kad buvo viešinama arba bandyta viešinti, kad norėta gauti naudos“, – teigė V. Urbanas.

V. Valkiūnas VRK teigė ir anksčiau teikęs panašią paramą.

Lapkričio pradžioje žiniasklaida pranešė, kad Biržų rajono meras V. Valkiūnas Medeikių vaikų globos namų „Vaiko užuovėja“ socialinėms darbuotojoms iš asmeninių lėšų skyrė po 100 eurų.

Globos namų direktorė sako prašiusi padidinti darbuotojams atlyginimus, bet sulaukusi mero apsilankymo, o vėliau savivaldybėje jis padavęs užklijuotus vokelius ir pasakęs perduoti socialiniams darbuotojams.

V. Valkiūnas tvirtino, kad šis jo poelgis su artėjančiais mero rinkimais nesusijęs, esą jam pagailo socialinių darbuotojų.

Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovą.