Biržų pilis apsistatė pabūklais
Bir­žų pi­lis, ku­ri nuo prieš­ų ant­puo­lių ki­ta­dos sau­go­jo šiau­ri­nę Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės (LDK) sie­ną, at­kū­rė ir ry­ti­nia­me pi­lį juo­sian­čia­me bas­tio­ne pa­sta­tė tris di­džiu­lio ir vie­tos gy­ven­to­jų, ir sve­čių dė­me­sio su­lau­kian­čias pa­tran­kas.

LKD laikais, pasak Biržų pilyje-bastioninėje tvirtovėje įsikūrusio Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktorės pavaduotojos Editos Lansbergienės, šią tvirtovę supo maždaug 80 pabūklų. Šiuo metu muziejaus mecenatės, iš Biržų krašto kilusios Doloresos Kėželytės-Glebos dėka atkurti ir muziejaus teritorijoje pastatyti trys pabūklai. Visi jie – neveikiantys. Tad E. Lansbergienė prisipažino, jog muziejus gyvena viltimi turėti veikiantį pabūklą, kurio šūviais būtų skelbiami svarbiausi Biržų krašto įvykiai.

E. Lansbergienė teigė, jog dabartinės Lietuvos teritorijoje būta viso labo tik dviejų pilių-bastioninių tvirtovių. Viena jų – Klaipėdos pilis, antroji – Biržų. Pasak jos, tokio tipo pilių pagrindinė paskirtis – gynybinė. „Tad mes, muziejininkai, ir stengėmės pasigaminti bei pastatyti pabūklus, pabrėždami gynybinę Biržų pilies paskirtį“, – sakė muziejaus direktoriaus pavaduotoja. Ji pabrėžė, jog pabūklai išlieti pagal muziejaus karybos ekspozicijoje saugomus šių ginklų modelius, visos trys patrankos išlietos pagal tą pačią formą. Taip pat pagaminti trys ąžuoliniai lafetai (vamzdžių laikikliai).

E. Lansbergienė teigė, jog Biržų muziejininkai gyvena svajone turėti tikrą, šaudančią patranką. Pasak jos, bėda ta, kad tikrų patrankų Lietuvoje niekas negamina, o pagaminta kurioje nors užsienio valstybėje įvežama į Lietuvą patranka taptų ginklu, ir tai sudarytų daugybę problemų parsigabenant tokį ginklą. „Tad kol kas džiaugiamės trimis nešaudančiais pabūklais. Jie šiuo metu yra tapę pagrindine muziejaus traukos vieta“, – sakė Biržų muziejaus „Sėla“ direktoriaus pavaduotoja.