Biblioteka su ratais ne tik vežios knygas
Nuo šios va­sa­ros Va­rė­nos ra­jo­nas taps tre­čia Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­be, po ku­rią va­ži­nės mo­bi­lio­ji bib­lio­te­ka. Spe­cia­liu au­to­bu­su į at­okiau­sias ra­jo­no vie­tas at­vyk­sian­tys bib­lio­te­ki­nin­kai ne vien keis kny­gas, bet ir pri­ims me­ri­jai, sa­vi­val­dy­bės įstai­goms ir įmo­nė­mis gy­ven­to­jų tei­kia­mus pra­šy­mus, skun­dus, pa­siū­ly­mus.

Varėnos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai šiuo metu gaminamas 42 tūkst. eurų kainuosianti speciali transporto priemonė. Ja važinėsiantys bibliotekininkai gyventojus, be kita ko, mokys kompiuterinio raštingumo, aiškins, kaip elektroniniu būdu mokami mokesčiai, pildomi dokumentai ir atliekama daug kitų veiksmų.

Važinės kasdien

Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius Eitaras Kazimieras Krupovičius „Lietuvos žinioms“ pasakojo, kad vadinamąjį bibliobusą jo vadovaujama įstaiga įsigis savivaldybės dėka. Pasak jo, savivaldybė šiuo metu imasi įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą 173 tūkst. eurų vertės projektą, skirtą paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti.

42 tūkst. eurų teko moderniam „bibliobusui“, kurį jau gamina viena sostinės įmonė. Jame bus įrengta mobilioji biblioteka, vežiosianti knygas ir turėsianti daugiafunkcę kompiuterinę įrangą.

„Mobilioji biblioteka ir jos teiksimos paslaugos Varėnos rajono gyventojams yra itin reikalingos, nes mūsų rajono teritorija yra didžiausia ir viena rečiausiai apgyvendintų Lietuvoje. Negana to, bibliotekų tinklas Varėnos rajone yra itin retas“, – sakė E. K. Krupovičius.

Anot jo, kadangi atokiai gyvenantiems žmonėms, ypač vyresniems, sunku ateiti į biblioteką, pati biblioteka atvyks pas juos. Bibliotekos vadovo teigimu, numatyta, jog mobilioji biblioteka į darbą vyks kasdien, po rajoną reguliariai važinės penkiais maršrutais, sustos gyvenvietėse, o, esant reikalui, atvažiuos ir į vienkiemius.

E. K. Krupovičius tikino, jog Varėnos rajono gyventojams knygos į namus būdavo vežiojamos sovietmečiu, o pastaruosius tris dešimtmečius žmonės tokios paslaugos negavo. „Noriu pabrėžti, kad dabar bus ne vien išvežiojamos knygos, bet ir surenkami gyventojų kreipimaisi į meriją ir savivaldybės įmones bei įstaigas žmonėms svarbiais klausimais“, – sakė bibliotekos vadovas.

Nestandartinės paslaugos

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vedėja Irma Krajauskienė dėstė, kad šiuo metu yra sudaromas vadinamųjų nestandartinių paslaugų, kurias gyventojai galės gauti mobiliojoje bibliotekoje, sąrašas. „Tarp paslaugų – gyventojų mokymas naudotis internetu, informavimas rinkliavų mokėjimo, administracinių paslaugų suteikimo tvarkos ir kitais vietos bendruomenės nariams aktualiais klausimais“, – aiškino ji.

Numatoma, kad mobiliojoje bibliotekoje bus priimami gyventojų prašymai gauti savivaldybės administracijos teikiamas paslaugas bei įvairūs kreipimaisi į visas savivaldybės įstaigas ir įmones. Bendrojo skyriaus vedėjos teigimu, visi šie gyventojų prašymai, kreipimaisi, galbūt ir skundai bus nedelsiant nukreipiami vykdytojams per dokumentų valdymo sistemą.

Važiuojame, nes matome, kad ši paslauga žmonėms itin reikalinga.

„Mobiliojoje bibliotekoje žmonės galės teikti prašymus valstybinės žemės nuomos, savo turimos žemės bei kito nekilnojamojo turto mokesčių lengvatoms gauti, rašyti prašymus dėl įtraukimo į sąrašus, susijusius su socialinio būsto nuoma ar jo būklės gerinimo darbais“, – vardijo I. Kraujauskienė. Taip pat numatyta, kad mobiliojoje bibliotekoje bus priimami prašymai leidimams dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, jų persodinimo, genėjimo gauti. Bus galima rašyti prašymus dėl savivaldybės archyvuose esančių dokumentų išrašų. „Paslaugų sąrašas galės būti pildomas atsižvelgiant į gyventojų išsakomus poreikius“, – dėstė Bendrojo skyriaus vedėja.

I. Krajauskienė akcentavo, kad praėjusiais metais Varėnos rajono savivaldybė gavo beveik 6500 prašymų, kuriuos gyventojai pateikė atėję į savivaldybę, ir 40 prašymų, kuriuos jie atsiuntė elektroniniu būdu. „Mobiliosios bibliotekos darbuotojai padės žmonėms prašymus teikti elektroniniu būdu, tad šiems eiti į meriją nebereikės“, – patikino vedėja.

Reikia žmonėms

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentė, Pasvalio rajono savivaldybės Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė sveikino Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos iniciatyvą įsigyti specialų autobusą ir juo važinėjant aptarnauti gyventojus.

Drauge ji pabrėžė, jog tai bus trečia tokia transporto priemonė, važinėsianti po Lietuvą. „Kiek pamenu, atkūrus nepriklausomybę, vienintelė Lietuvoje „bibliobusą“ turėjo Anykščių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, o prieš 20 metų, 1999-aisiais, jį įsigijome mes, Pasvalio rajono savivaldybės viešoji biblioteka“, – kalbėjo direktorė.

Anot D. Abazoriuvienės, Anykščių mobilioji biblioteka jau nebevažinėja, o pasvališkiu autobusu, nors ir senutėliu, sykį per mėnesį apvažiuojamos atokios rajono vietovės. „Važiuojame, nes matome, kad ši paslauga žmonėms itin reikalinga“, – sakė ji. Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentės žiniomis, mobilioji biblioteka važinėja ir po Lazdijų rajoną, kitų savivaldybių viešosios bibliotekos mobiliųjų bibliotekų neturi.