Biblioteka apsiėmė prižiūrėti skaitytojų vaikus
Šiau­lių aps­kri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio vie­šo­ji bib­lio­te­ka įsi­ren­gė vai­kų prie­žiū­ros kam­ba­rį, ku­ria­me tris kar­tus per sa­vai­tę po­pie­tė­mis dar­buo­to­jai ne­mo­ka­mai pri­žiū­ri skai­ty­to­jų vai­kus.

Iš Lietuvos kultūros tarybos gavusi beveik 5 tūkst. eurų, įsigijusi žaislų ir savo darbuotojus jiems skirtuose kursuose išmokiusi pedagogikos subtilybių, Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka apsiėmė prižiūrėti skaitytojų vaikus. Antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais kiekvienas skaitytojo pažymėjimą turintis šiaulietis gali trims valandoms bibliotekininkams palikti savo atžalas. Minėtomis dienomis vaikai bibliotekoje prižiūrimi nuo 13 iki 19 valandos.

Kita šios bibliotekos naujovė – pasiūlymas atnešti knygų į namus tiems, kurie negali joje lankytis.

Nauja veikla

Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos direktorius Bronius Maskuliūnas pasakojo, jog steigti žaidimų kambarį nuspręsta pamačius, kad su vaikais į biblioteką atėję skaitytojai ir šiaip juos trumpam palieka Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje, o patys tuo metu lankosi suaugusiesiems skirtuose skyriuose.

„Įsitikinę, jog žmonės mato, kad bibliotekoje vaikams yra saugu, ir mumis pasitiki, nutarėme savo skaitytojams pasiūlyti keliskart per savaitę po kelias valandas pasirūpinti jų atžalomis“, – sakė B. Maskuliūnas.

Su kiekvienu lankytoju, kuris palieka bibliotekininkams prižiūrėti savo vaiką ar kelis vaikus, pasirašoma sutartis dėl šios paslaugos, aptariamos vaikų priežiūros sąlygos. „Puikiai suvokiame, kokioms atsakomybės imamės, tačiau tikimės, kad sugebėsime pasitarnauti skaitytojams, o jie dar dažniau lankysis mūsų bibliotekoje“, – pažymėjo B. Maskuliūnas.

Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka jau turi darbo su vaikais patirties – sekmadieniais organizuoja vadinamuosius šeimadienius, į kuriuos neretai susirenka trys skaitytojų kartos – vaikai, tėvai ir seneliai. Jiems siūloma pažintinė, pramoginė ir kitokia veikla.

Komandoje – ir jaunas vyras

Vaikų ir jaunimo literatūros skyriui vadovaujanti Inga Liekmanienė pabrėžė, kad sąlygos bibliotekoje skaitytojams palikti vaikus sudarytos nuo šių metų pradžios. „Tikėjomės, kad sužinoję apie tokią galimybę tėveliai suskubs naudotis nauja paslauga, tačiau kol kas mums patikima prižiūrėti tik po vieną kitą vaiką“, – sakė ji.

Kaip tikino skyriaus vedėja, šiuo metu vyksta žvalgytuvės, skaitytojai vis dar teiraujasi, ar tikrai galima bibliotekoje nemokamai palikti vaikus, o tie, kurie juos atveda, palieka tik trumpam.

Anot jos, dirbti su vaikais, juos prižiūrėti, mokyti, drauge žaisti yra pasirengusi dešimties bibliotekininkų komanda, kurioje – ir jaunas vyras. „Ko gero, jis labiausiai ir traukia vaikus. Po vieno užsiėmimo su juo mažieji nenorėjo palikti bibliotekos, tėvams teko raginti ir prašyti, kad vaikai eitų namo“, – pasakojo I. Liekmanienė. Ji pabrėžė, jog palikti atžalas bibliotekininkams ypač kviečiami tie tėvai, kurie iki šiol neateidavo į gausius bibliotekos renginius, nes prižiūrėjo savo mažus vaikus. Dabar to imsis bibliotekininkai. Jie prižiūrės vaikus ir tada, kai tėvai turės reikalų ne vien bibliotekoje, bet ir kitur mieste.

„Pati užauginau tris vaikus, tad, manau, būčiau džiaugusis, jei man tuomet būtų buvusi pasiūlyta panaši paslauga“, – pridūrė skyriaus vedėja.

Atneša į namus

Kita Šiaulių apskrities P. Višinskio viešosios bibliotekos nauja paslauga – knygų pristatymas skaitytojams į namus. B. Maskuliūno teigimu, taip siekiama pasirūpinti tais, kuriems dėl garbaus amžiaus ar negalios sunku patiems ateiti į biblioteką. „Taip pat mielai aplankysime tuos, kurie susirgo, tad negali ateiti pasiimti ar pasikeisti knygų“, – tikino direktorius.

Bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyriausioji bibliotekininkė Nijolė Prakapienė teigė, jog knygų pristatymo į namus paslaugą teiks visi bibliotekos darbuotojai. „Prašomą knygą į skaitytojo namus atneš tas bibliotekininkas, kuris gyvena arčiausiai jo“, – dėstė ji. Bibliotekininkė ragino registruoti skaitytojus, norinčius gauti šią paslaugą. „Kviečiame dėl knygų pristatymo kreiptis ir tuos, kurie neturi skaitytojo pažymėjimo. Nuėję į jų namus, įteiksime šį dokumentą“, – sakė N. Prakapienė.

Ne tik skaitymo erdvė

Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) pirmininko pavaduotoja viešųjų bibliotekų klausimams Nomeda Domeikienė, vadovaujanti Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešajai bibliotekai, „Lietuvos žinioms“ pabrėžė, kad visos šalies bibliotekos jau daug metų nebėra vien skaitymo erdvės.

„Bibliotekos tapo vieta, kur žmonės viena ar kita forma gauna ir socialines paslaugas“, – pabrėžė ji. Anot N. Domeikienės, viešosiose bibliotekose kuriami atviri jaunimo centrai, kuriuose vykdoma veikla, skatinanti jaunimo verslumą, suteikiama erdvė kūrybingam, aktyviam laisvalaikiui, bendravimui. LDB pirmininko pavaduotoja pažymėjo, kad bibliotekose aktyviai vykdomi projektai, skirti vaikų socialiniai atskirčiai mažinti – jie įtraukiami į kultūrinę ir edukacinę veiklą.

Ji pasidžiaugė, jog Kauno miesto viešojoje bibliotekoje itin sėkmingas buvo projektas krizę patiriančioms moterims, norinčioms atgauti pasitikėjimą savimi. Moterys dalyvavo biblioterapijos bei dailės terapijos užsiėmimuose, kurie padėjo joms atgauti gyvenimo džiaugsmą.