Bezdonyse prie mokyklos rastas sprogmuo išvežtas sunaikinti
Vil­niaus ra­jo­no Bez­do­nių mies­te­ly­je prie Sau­lė­te­kio pa­grin­di­nės mo­kyk­los sta­ty­bi­nin­kai tre­čia­die­nį ra­do sprog­me­nį, jis iš­ga­ben­tas su­nai­kin­ti.

Vilniaus apskrities policijos duomenimis, į įvykio vietą atvykę kariuomenės išminuotojai nustatė, jog rastas II-ojo pasaulinio karo laikų vokiečių gamybos 75 mm artilerijos sviedinys su sprogstamąja medžiaga.

Jį Juozo Vitkaus Inžinerijos bataliono Sprogmenų neutralizavimo kuopos kariai išvežė sunaikinti į Nemenčinės karjerą.

Pasak mokyklos direktoriaus Algimanto Baranausko, tuo metu, kai buvo rastas sprogmuo, mokykloje buvo apie 80 mokinių. Visi moksleiviai, mokytojai ir administracijos darbuotojai buvo evakuoti.

Pasak direktoriaus, šalia mokyklos sprogmenys aptinkami ne pirmą kartą. Panašus atvejis, kai buvo rasta sprogmenų atplaišų ar jų dalių buvo vasarą, tačiau tada evakuacijos neprireikė, nes mokiniai atostogavo.