Bauda – už valdžios triukšmą
Už Tel­šių val­džios per­ne­lyg gar­siai švęs­tą Vie­tos sa­vi­val­dos die­ną po­li­ci­ja sky­rė bau­dą šios me­ri­jos dar­buo­to­jai, pri­siė­mu­siai at­sa­ko­my­bę už vie­šo­sios rim­ties trik­dy­mą. Tel­šių ra­jo­no va­do­vai tvir­ti­na, jog nuo­bau­da lauž­ta iš pirš­to ir tei­gia, jog vie­tos po­li­ci­ja įtrauk­ta į po­li­ti­ka­vi­mą.

Spalio 10-ąją, kuri žinoma kaip savivaldybių tarnautojų profesinė šventė, šventusiems Telšių rajono savivaldybininkams buvo iškviesta policija, o šią šventę organizavusiai tarnautojai išrašyta bauda. Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas teigia, jog bauda skirta už tai, kad švenčiant buvo sutrikdyta viešoji rimtis. Telšių rajono savivaldybės vadovybė įsitikinusi, kad švęsta kultūringai, tad nubaustą tarnautoją, o drauge ir visos Telšių rajono savivaldybės garbę žada ginti teisinėmis priemonėmis.

Netikėtas pareigūnų vizitas

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, laikinai einantis savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas Rimantas Žebrauskas „Lietuvos žinioms“ teigė iki šiol negalintis atsigauti dėl to, kad miesto pakrašty, Telšių pramonės rajone esančiame Telšių verslo inkubatoriuje kultūringai švenčiant Vietos savivaldos dieną, prisistatė policija. „Pareigūnai pareiškė, kad buvo iškviesti dėl pernelyg garsiai skambančios muzikos, kuri trukdo gyventojams“, – sakė R. Žebrauskas. Jis pabrėžė, jog didžiausią visų šventusiųjų nuostabą sukėlė tai, kad muzika tikrai nebuvo garsi, o dar labiau keistas pasirodė tas faktas, kad muzika neva trukdo aplinkiniams gyventojams. „Verslo inkubatorius stovi ne gyvenamame, o pramoniniame rajone, tarp įmonių, tad sunku įsivaizduoti, kad būtų kam nors trukdoma“, – teigė laikinai administracijos direktoriaus pareigas einąs R. Žebrauskas.

R. Žebrausko teigimu,vienai iš savivaldos dienos šventę organizavusių specialisčių protokolas buvo surašytas už tai, kad pernelyg garsi muzika sklido praėjus 20 minučių nuo nustatyto rimties laiko – t.y. 22 val. 22 min. „Tikrai niekas su atvykusiais pareigūnas net nesiginčijo, jų atsiprašyta už tai, kad buvo sutrukdyti, o muziką skleidęs įrenginys apskritai buvo išjungtas“, – sakė R. Žebrauskas. Jis pabrėžė, jog negana to, kad savivaldos dienos šventė buvo sugadinta, po policijos apsilankymo pasklido gandai, jog pareigūnai neva važiavo tramdyti įsismarkavusių savivaldybininkų. „Neabejoju, kad policijos vizitas susijęs su besirengiančiais savivaldos rinkimais ir norinčiais patekti valdžion. Siekiantieji valdžios skambučiais į policiją bando mus kompromituoti“, – sakė laikinasis Telšių rajono savivaldybės administracijos vadovas.

Gins kolegę

Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas policijos vizitą į savivaldybės darbuotojų šventės vietą taip pat pavadino politine akcija. „Mes, švenčiantieji, kėlėm tikrai ne didesnį triukšmą nei pro verslo inkubatorių, kuriame vyko šventė, važiuojantys krovininiai automobiliai“, – teigė rajono vadovas. Jis sakė, jog iki pareigūnams rašant protokolą nebuvo išmatuotas skleistas garsas, tad neabejotinai galima teigti, kad protokolas surašytas remiantis ne objektyviais duomenimis, o vien subjektyviais pastebėjimais. „Mes, pasitelkę teisines priemones, būtinai ginsime kolegę, kurios vardu išrašytas šis protokolas“, – sakė meras. Jo manymu, protokolo išrašymas liudija pamintą žmogiškumą ir kelia abejonių policijos veikla. „Ar neužteko vien policijos pasirodymo? Nepakako žodinio perspėjimo?“ – klausė P. Kuizinas ir teigė nuoširdžiausiai atsiprašantis visų, kuriems savivaldybės tarnautojų profesinė šventė galėjo sukelti nepatogumų.

Teisininkas Edmundas Vaitkevičius, kuris vadovauja Telšių rajono savivaldybės Teisės ir administracijos skyriui ir kurio pavaldinė yra nubausta policijos, „Lietuvos žinioms“ teigė taip pat abejojantis šios nuobaudos skyrimu prieš tai prietaisais neišmatavus skambančios muzikos skiriamo garso stiprumo. „Jei taip, tai policija gali pradėti bausti ir garsiai įpratusius kalbėti žmones“, – ironizavo teisininkas. Jis teigė, jog jo pavaldinei skirta 20 eurų bauda, tačiau, jei bus sumokėta per protokole nurodytą terminą, bauda mažinama per pusę. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Remigijus Rudminas per pavaldinę perdavė, jog bauda Telšių rajono savivaldybės specialistei skirta už tai, kad buvo sutrikdyta viešoji rimtis. Tai minimali už tokį nusižengimą skiriama bauda, vien įspėjimo už tai Administracinių nusižengimų kodeksas nenumato. Pretenzijų dėl skirtos baudos policijai nei Telšių rajono savivaldybės administracija, nei meras, nei nubaustoji nepareiškė. R. Rudmino įsitikinimu, Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovų santykiai su šio rajono valdžia – dalykiški, darbiniai.