Atsargiai, nepasirašinėkite ant tuščio lapo!
Pi­lie­ti­nė ini­cia­ty­va ar nau­jas su­kčia­vi­mo bū­das? Toks klau­si­mas ki­lo klai­pė­die­čiams, ku­riems vie­tos vei­kė­jai siū­lo pa­si­ra­šy­ti gru­pi­nį par­eiš­ki­mą, nu­ro­dy­ti sa­vo as­mens duo­me­nis, bet pa­čio par­eiš­ki­mo ro­dy­ti ne­no­ri. Tei­si­nin­kai įspė­ja, kad pa­si­ra­ši­nė­ti ant tuš­čio la­po nė­ra sau­gu.

Klaipėdiečiai prašomi pateikti savo asmens duomenis: vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą bei asmens dokumento numerį, taip pat padėti parašą. Tačiau pats dokumento tekstas nėra viešinamas, o žmonės raginami pasirašyti ant tuščių lapų net neturėdami galimybės viešai perskaityti, po kuo pasirašo. Taip pat gyventojų prašoma finansiškai prisidėti padengiant teisines šio kreipimosi rengimo išlaidas ir pateikiami asociacijos „Klaipėdiečių iniciatyva už demokratiją ir ekologiją“ (KIDE) rekvizitai, sąskaitos numeris.

Tiesa, vienas iš tokių parašų rinkėjų – Vykintas Zulonas savo „Facebook“ paskyroje teigia, kad „norintys susipažinti su pareiškimo projektu kreipkitės į mane ar į Aliną Andronovą – persiųsime Jums asmeniškai“.

Vis dėlto susisiekus su KIDE prezidentė Alina Andronova, ši atsisakė leisti susipažinti su dokumento, už kurį ragina pasirašyti, tekstu.

Duomenų apsaugos specialistai įspėja, kad nuo šių metų gegužės įvedus naują Europos duomenų apsaugos reglamentą gyventojams reikėtų ypač atidžiai stebėti, į kieno rankas jie atiduoda itin jautrius asmens duomenis, kuriuos galima panaudoti ir ne vien teigiamais tikslais. Advokatė, Vilniaus universiteto ir Mykolo Romerio universiteto docentė Liudvika Meškauskaitė komentuodama situaciją teigia, kad parašų rinkimas ant tuščių lapų nėra gera praktika.

„Jei renkami parašai, asmuo turi žinoti, už ką jis pasirašo. Antraip paprasčiausiai, teisine kalba kalbant, gali atsirasti valios neatitikimas – galbūt žmogus net nesutinka su tuo, už ką pasirašė“, – tvirtina ji.

Pasak L. Meškauskaitės, tai tik vienas abejotinas tokio parašų rinkimo niuansas. Advokatės teigimu, asmenys, renkantys piliečių asmens duomenis, privalo užtikrinti daugelį priemonių, kad tie asmens duomenys būtų tinkamai apsaugoti.

„Jeigu yra renkami asmens duomenys, turi būti ir laikomasi taisyklių dėl asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir t. t. Žmonės, kurie renka parašus, tampa asmens duomenų tvarkytojais. Atitinkamai tuos piliečius, kurių parašus renka, jie turi supažindinti, kad su jų sutikimu tie asmens duomenys būtų pateikiami, taip pat supažindinti su taisyklėmis, kaip tie duomenys bus saugomi. Galbūt tie duomenys bus surinkti ir atiduoti kokioms nors greitųjų kreditų bendrovėms“, – pavojus vardijo teisininkė.

Pasak advokatės, grupinis kreipimasis gali būti rengiamas, tačiau kita forma. „Tie parašai ir pavardės neturėtų būti renkami ant tuščio lapo, jie turi būti renkami po tuo pareiškimo tekstu, kuris nukeliaus į generalinę prokuratūrą. Tai turi būti tekstas, kurį žmogus perskaitęs padeda savo parašą, ir ten nereikia nei jo dokumentų nei kažkokių kitokių dalykų“, – dėstė L. Meškauskaitė.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija LŽ atsiųstame komentare taip pat teigia, kad asmenys, teikdami savo asmens duomenis, turi būti rūpestingi ir domėtis, kam ir kokiu tikslu juos atskleidžia.

„Asmenys, kurie renka asmens duomenis, turėtų pateikti informaciją apie savo tapatybę, nurodyti savo kontaktinius duomenis, taip pat turėtų aiškiai nurodyti, kokia asmens duomenų tvarkymo sąlyga grindžia asmens duomenų rinkimą ir tolesnį tvarkymą, pavyzdžiui, nurodyti, kad asmens duomenys bus tvarkomi su sutikimu, taip pat pateikti ir kitą informaciją, kurią įpareigoja nurodyti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas“, – rašoma inspekcijos paaiškinime.