Atidaryti Kretingos biblioteką paskubėta neteisėtai
Sau­sio pa­bai­go­je pir­muo­sius skai­ty­to­jus iš­kil­min­gai pri­ėmė de­šimt­me­tį sta­ty­ta Kre­tin­gos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus vie­šo­ji bib­lio­te­ka. Ta­čiau ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, kad de­šimt­me­čio bu­vo ma­ža, jog šven­ti­nės nuo­tai­kos ne­su­ga­din­tų ži­nia, kad pa­sta­tas pra­dė­tas eksp­loa­tuo­ti ne­tei­sė­tai – sta­ty­bos dar­bų už­bai­gi­mas ne­pat­vir­tin­tas vals­ty­bi­nės ko­mi­si­jos ak­tu.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) „Lietuvos žinioms“ patvirtino skaitytojo perspėjimą apie šį Statybos įstatymo pažeidimą: statyba nebaigta.

Pritrūko vieno parašo

„Statybos įstatyme yra nustatyta, kad pastatytą naują ypatingąjį ar neypatingąjį statinį galima naudoti tik atlikus statinio užbaigimo procedūras. Šis pastatas gali būti užbaigiamas surašant statybos užbaigimo aktą. Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka (J. K. Chodkevičiaus g. 1B) Kretingoje yra ypatingasis statinys, jo statyba bus baigta, kai bus surašytas ir įregistruotas statybos užbaigimo aktas. Patikrinus duomenis IS“ Infostatyba“ nustatyta, kad, atsižvelgus į Kretingos rajono savivaldybės administracijos prašymą, 2019–02–01 statybos užbaigimo komisijos darbas yra nuo 2019–02–04 sustabdytas, t. y. statybos užbaigimo procedūros neatliktos“, – į „Lietuvos žinių“ užklausą atsakė VTPSI.

Inspekcijos teigimu, už pastato saugumą atsako pastato naudotojas, o administracinė atsakomybė už pastato naudojimą jo neužbaigus taikoma savivaldybių administracijoms.

Kretingos savivaldybės administracijos atstovė Gintarė Benaitytė „Lietuvos žinias“ patikino, kad bibliotekos pastato statybos užbaigimą vertinę valstybinės komisijos nariai neužfiksavo didelių statybos defektų.

„Bibliotekos pastato techninis projektas parengtas 2007 metais, pastatas pastatytas vadovaujantis minėtu projektu. Nuo projekto parengimo iki šių metų pasikeitus teisės aktų reikalavimams, papildomai buvo reikalinga įrengti silpnaregių vedimo takus ir pakeisti dvejas medines skydines duris į metalines. Silpnaregių vedimo takai jau įrengti. Šiandien (kovo 4 dieną – red.) savivaldybė pasirašė įsipareigojimą pakeisti duris, ir savivaldybės administracija pastato pripažinimo naudoti aktą turės artimiausiomis dienomis, – teigė G. Benaitytė. – Manome, jog minėti neatitikimai yra formalūs; pastatas yra visiškai saugus eksploatuoti – iš 11-os vertinusių komisijos narių 10 jį įvertino kaip visiškai tinkamą naudoti.“

Registruoti nėra kliūčių

Nekyla abejonių, kad, atnaujinus veiklą valstybinei komisijai ir užbaigus nurodytus darbus, biblioteka galės toliau veikti visiškai legaliai ir sėkmingai, juolab kad tai modernus statinys, kuriame numatyta organizuoti ir masinius renginius.

Už pastato saugumą atsako pastato naudotojas, o administracinė atsakomybė už pastato naudojimą jo neužbaigus taikoma savivaldybių administracijoms.

„Lietuvos žinios“ sausio 20 dieną rašė, jog naujosios bibliotekos patalpos yra keturiskart didesnės už ankstesnes. Jose atsirado ir naujų erdvių, ir naujos veiklos. Kretingos biblioteka turi 156 vietų konferencijų salę, modernų medijų centrą, įrengta parodoms skirta erdvė, yra atskiros salės vaikų ir jaunimo edukaciniams užsiėmimams. Daugiau kaip 3 tūkst. kv. m ploto bibliotekos statyba kainavo 4,3 mln. eurų.

Pradėtos statybos darbai buvo vykdyti iki 2011-ųjų, bet vėliau, pristigus lėšų, sustojo. Darbai atnaujinti 2017-aisiais, prieš tai ekspertams išsiaiškinus, kad nutraukta statyba nepakenkė pagrindinėms statinio konstrukcijoms. Praėjusių metų rudenį, baigiant statyti naująją biblioteką surengta akcija: susirinkę keli šimtai kretingiškių iš rankų į rankas perdavinėjo knygas, siunčiamas iš senojo bibliotekos pastato į naująjį.

Tačiau biblioteka oficialiai dar negalėtų veikti, nors šis statinys yra užregistruotas Registrų centre. Jo atstovas Mindaugas Samkus teigė, jog čia registruojamos ir neužbaigtos statybos, duomenys pildomi papildomais įrašais apie šių pastatų istoriją, taigi ir apie statybos darbų užbaigimą.

Turto banko, kuris valdo valstybės nekilnojamąjį turtą, sąrašuose Kretingos biblioteka irgi yra. Šios įstaigos atstovė Girda Valiulytė „Lietuvos žinioms“ tvirtino, kad Turto bankas administruoja Valstybės turto informacinę paieškos sistemą (VTIPS), kurioje valstybės institucijos suveda informaciją apie valstybei nuosavybes teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, tačiau Turto bankui nėra pavesta tikrinti, ar valstybės įstaigos neeksploatuoja pastatų negavusios statybos užbaigimo akto, todėl VTIPS sistemoje tokia informacija nekaupiama.

Apdrausta tik statyba

Kol kas Kretingos bibliotekos, į kurios statybą investuota per 4 mln. eurų, nebūtų įmanoma apdrausti atstatomąja verte, nes draudimo bendrovės, apdrausdamos naujus statinius, visada patikrina, ar jie eksploatuojami teisėtai, t. y. ar jų statybos užbaigimas yra patvirtintas visų valstybinės komisijos narių parašais.

AB „Lietuvos draudimo“ atstovė Ingrida Žaltauskaitė „Lietuvos žinioms“ komentavo, kad Kretingos biblioteka, kol jos statyba neatlikta, turėtų būti apdrausta privalomuoju statybų draudimu.

Tačiau ir užbaigus statybą savivaldybės administratoriaus miegą turėtų trikdyti atsakomybė dėl bibliotekos pastato ir jos turto saugumo. Mat bent kol kas lėšos bibliotekos draudimui nėra savivaldybės biudžeto prioritetas.

G. Benaitytė „Lietuvos žinioms“ teigė, kad savivaldybė apdraudžia tik ES paramos lėšomis atnaujintus arba pastatytus viešuosius ir ugdymo įstaigų pastatus.