Atidaroma medžių lajų tako informacinio centro ekspozicija
Anykš­čių me­džių la­jų ta­ką pa­pil­dė nau­jas lan­ky­to­jams skir­tas ob­jek­tas – šio ta­ko in­for­ma­ci­nio cen­tro eks­po­zi­ci­ja, ku­rios ati­da­ry­mas įvyks ba­lan­džio 18 die­ną.

2015 metais pastatytas ir iki šiol daugiausiai lankytojų sutraukiantis šalies turistinis objektas – Anykščių šilelyje esantis medžių lajų takas šį turistinį sezoną pasitinka naujove. Šio tako informaciniame centre, veikiančiame visus metus ir visomis savaitės dienomis, įrengta 30 tūkstančių eurų kainavusi pažintinė ekspozicija, skirta vyskupo Antano Baranausko aprašytam Anykščių šileliui.

Iškirstas šilelis ataugo

„Visi, skaičiusieji A. Baranausko „Anykščių šilelį“, turbūt pamena, kad rašytojas apgailestavo dėl carinės Rusijos okupacijos metais iškirsto šilelio, kuriame belikusios kelios apykreivės pušelės, o drauge pasakoja apie buvusį šio šilelio grožį, kurį ir pristato mūsų informacinio centro ekspozicija“, – sakė Anykščių regioninio parko direktorius Kęstutis Šerepka. Jis teigė, jog A. Baranausko laikais iškirstas šilelis šiuo metu ataugo, tapo mišku. „Susidūriau su žmonių įsivaizdavimu, kad šiame šilelyje turėtų augti vien pušelės, apie kurias rašė vyskupas. Tuo tarpu Anykščių šilelyje gausu pačių įvairiausių medžių, o mums, Anykščių regioninio parko darbuotojų kolektyvui, ypač norisi, kad susipažinę su medžių lajų tako informacinio centro ekspozicija, lankytojai eitų gyvai susipažinti su pačiu mišku“, – teigė K. Šerepka.

Direktorius pabrėžė, jog Anykščių šilelio ekspozicija parengta taip, tarsi vaikščiotum mišku, rinktum nukritusius medžių lapus, o po kiekvienu jų rastum tai, kas pristato šį mišką: matytum augalus, paukščius, išgirstum medžių šnaresį, paukščių balsus, užuostum paties miško kvapą. „Ekspozicija parengta taip, kad žadintų intrigą, o pakėlęs vieną lapą, sužinojęs ar prisiminęs vieną kurį svarbų faktą apie Anykščių šilelį, norėtum prisiminti ar sužinoti daugiau, ieškoti atsakymų į užduodamus klausimus“, – sakė K. Šerepka. Pasak jo, medžių lapai pagaminti iš veltinio audinio, yra ilgaamžiai, tad juos galima šiurenti ieškant Anykščių šilelio istorijų. Šios ekspozicijos atidarymo dieną susirinkę svečiai bus vaišinami arbata, išvirta iš Anykščių šilelyje surinktų gėrybių, klausysis koncerto.

Bus ir tiltas

K. Šerepka teigė, jog medžių lajų takui gyvuojant jau penktus metus, šių metų pradžioje pradėtos nuo jo į kitą Šventosios upės pusę vesiančio kabančio tilto statybos. Šis tiltas, kurio kaina – 150 tūkstančių eurų, sujungti abu upės krantus turėtų vasaros pabaigoje. Dešiniuoju upės krantu numatyta nutiesti pėsčiųjų-dviratininkų taką, kuriuo važiuojant ar einant būtų galima pasiekti Anykščius. Kairiojo Šventosios upės kranto pėsčiųjų-dviračių takas jau nutiestas, jis sutraukia daug svečių bei judrų gyvenimo būdą pamėgusių anykštėnų.