Arseno rasta dvejose Vilkaviškio rajono vandenvietėse
Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne, Duo­ne­lai­čių ir Už­ba­lių van­den­vie­tė­se, ras­tas per di­de­lis kie­kis ar­se­no, gy­ven­to­jams užd­raus­ta ger­ti van­de­nį ar nau­do­ti jį mais­tui.

Vilkaviškio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pranešė, kad „Vilkaviškio vandenys“, atlikusi savikontrolės tyrimus, dviejose vandenvietėse nustatė padidėjusį arseno kiekį vandenyje. Duonelaičių vandenvietėje jis dvigubai viršijo leistiną normą ir siekė 20,6 mikrogramų litre (µg/l), Užbalių buvo 16,61 µg/l. Leistinas kiekis yra 10 µg/l.

Duonelaičių vandenvietė tiekia vandenį 14, Užbalių – 44 namų ūkiams.

Vilkaviškio inspektoriai laikinai uždraudė viešai tiekiamą geriamąjį vandenį gerti ar naudoti.

Bendrovė „Vilkaviškio vandenys“ įsipareigojo užtikrinti alternatyvų geriamojo vandens tiekimą, aprūpinti žmones vandeniu iš kitų šaltinių.

Apie cheminį vandens užterštumą informuota Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija bei Marijampolės visuomenės sveikatos centras.

„Pastaruoju metu dėl viešai tiekiamame geriamajame vandenyje vis nustatomo šio cheminio

elemento, sustiprinome visų, ypač mažųjų vandenviečių kontrolę, įpareigojome atlikti vandens

tyrimus būtent arsenui nustatyti. Kaip ir dėl kokių priežasčių geriamajame vandenyje atsiranda ši cheminė tarša, aiškinamės kartu su įvairių žinybų specialistais“, – sakė Valstybinės maisto ir

veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika.

Anksčiau arseno geriamajame vandenyje aptikta Raseinių, Marijampolės, Jurbarko ir Lazdijų rajonuose.

Pasaulio sveikatos organizacija nurodo, kad esant arseno koncentracijai geriamajame vandenyje 10 – 50 µg/l daromas neigiamas poveikis sveikatai. Arsenas – organizme linkęs kauptis sunkusis metalas. Jis gali sukelti mažakraujystę, galvos skausmus, kvėpavimo takų ir kitas ligas.

Arsenas į aplinką patenka iš chemijos, farmacijos, elektronikos, tekstilės, optikos, energetikos, trąšų pramonės įmonių ir jų gaminių. Šio sunkiojo metalo yra ir akmens anglies pelenuose.