Apdovanos istorikus, radusius Adolfo Ramanausko-Vanago palaikus
Lap­kri­čio 29-ąją, Lie­tu­vos vals­ty­bės va­do­vo A. Ra­ma­naus­ko-Va­na­go žū­ties die­ną, bus tei­kia­ma Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės įsteig­ta šio mū­sų tau­tos did­vy­rio var­do pre­mi­ja.

Poryt, lapkričio 29-ąją, sueina 61-eri metai kai buvo nužudytas vienas ilgiausiai kovojusių Lietuvos partizaninės kovos vadų, kuris šiemet lapkričio 20-ąją Seimo buvo pripažintas Lietuvos vadovu, Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Minint šias metines, Varėnoje bus teikiama rajono savivaldybės įsteigta A. Ramanausko-Vanago premija, kurios vienas iš tikslų – meilės ir ištikimybės Lietuvai skiepijimas.

Įvertintos iniciatyvos

Tūkstančio eurų dydžio A.Ramanausko-Vanago premiją Varėnos rajono taryba įsteigė šiemet vasaros pabaigoje. Ją numatyta teikti kasmet už parodytas iniciatyvas ieškant ir atrandant partizanų žuvimo bei palaidojimo vietas, už partizanų atminimo įamžinimą, už jaunų žmonių patriotizmo bei pilietiškumo skatinimą bei rėmimą, už publicistiką, ugdančią pilietiškumą, patriotizmą, tautiškumą, dvasines vertybes, už tautinę savimonę bei istorinę atmintį skatinančius meno kūrinius. Šiemet šią premiją nuspręsta įteikti keturiems Lietuvos istorikams: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojui Eugenijui Peikšteniui, istorikui, buvusiam LGGRTC Genocido aukų muziejaus darbuotojui Dariui Indrišioniui, Vilniaus universiteto (VU) Istorijos fakulteto docentui Gintautui Vėliui ir LGGRTC Memorialinio departamento Atminimo programų skyriaus vyriausiajam istorikui Daliui Žygeliui. Jiems premija skiriama už iniciatyvas ieškant ir atrandant A. Ramanausko-Vanago palaikus. Šiuos pretendentus premijai pasiūlė LGGRTC Memorialinis departamentas.

Varėnos rajono savivaldybė pabrėžia, jog į savivaldybės įsteigtą A. Ramanausko-Vanago premiją gali pretenduoti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai, piliečių bendruomenės, asociacijos ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, atitinkantys premijos nuostatų reikalavimus. Pabrėžiama, kad tam pačiam asmeniui premija galės būti skiriama ne anksčiau kaip po penkerių metų. Asmenį, kuriam bus skiriama premija, renka Varėnos rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta A. Ramanausko-Vanago premijos kandidatų vertinimo komisija. Numatyta, jog 2019-aisiais premija bus teikiama gegužės mėnesį minint Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną Varėnoje arba Merkinėje.

Sėkmės vainikuotos paieškos

Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) deklaracijos signataro, šalies ginkluotųjų pajėgų vado, Lietuvos valstybės vadovo A. Ramanausko-Vanago palaikai, apie kurių palaidojimo (užkasimo) vietą nežinota daugiau nei 60 metų, rasti šių metų birželio 7 dieną. Sovietų žvėriškai nukankinto mūsų tautos vadovo kūnas buvo užkastas Vilniuje esančiose Našlaičių kapinėse. Iškilmingas A. Ramanausko-Vanago palaikų perlaidojimas įvyko spalio 6-ąją. Šis tautos vadas palaidotas Antakalnio kapinių valstybės vadovų panteone.