Alytus neapsisprendžia dėl paminklo partizanams
Aly­tu­je vėl įsip­lies­kė daug emo­ci­jų ke­lian­čios, de­šimt­me­tį trun­kan­čios dis­ku­si­jos dėl pa­mink­lo Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams. Sa­vi­val­dy­bė lin­ku­si ne­at­si­sa­ky­ti idė­jos jį sta­ty­ti ne mies­to cen­tre, o Pir­mo­jo Aly­taus aikš­tė­je, ta­čiau tam ne­pri­ta­rian­tys aly­tiš­kiai ne­ke­ti­na pa­si­duo­ti.

Alytaus tremtiniai bei politiniai kaliniai paminklą norėtų matyti būtent miesto centre, o ne nugrūstą kitapus Nemuno ar į pamiškę miesto pakraštyje.

Nori pigiau

Alytaus miesto merijos atstovai, susitikę su Pirmojo Alytaus gyventojais, laisvės kovų dalyvius vienijančių organizacijų atstovais, pasiūlė, kad būtų atgaivinta prieš kiek daugiau nei metus numarinta idėja paminklą Dainavos apygardos partizanams pastatyti Pirmojo Alytaus aikštėje, kaip ir buvo sumanyta prieš porą metų. Ši aikštė yra sutvarkyta panaudojant europines lėšas ir joje numatyta vieta paminklui. Tereikia skelbti naują paminklo sukūrimo konkursą ir baigti įrengti aikštę. Kitos vietos tokiam paminklui statyti yra neparuoštos, nesutvarkytos. Investuoti į tam tikros aplinkos sutvarkymą tektų pačiai savivaldybei, nes Vyriausybė skiria lėšų tik pačiam paminklui pastatyti.

Alytaus miesto valdžios vis neapleidžia idėja paminklą Dainavos partizanams pastatyti Pirmojo Alytaus aikštėje.

Prieš kiek daugiau nei metus jau vyko vienas panašus konkursas, jo nugalėtojams iš miesto biudžeto atseikėta 6 tūkst. eurų. Geriausiu pripažintas skulptoriaus Ryčio Jono Belevičiaus pasiūlyta surūdijusio metalo skulptūra-narvas. Tokia kūrinio koncepcija nepatiko vietos gyventojams, todėl idėja nebuvo įgyvendinta.

„Dabar dalis Pirmojo Alytaus bendruomenės jau lyg ir sutinka, kad paminklas stovėtų aikštėje. Todėl ketiname rengti gyventojų apklausą. Tik sulaukę jos rezultatų spręsime, kaip elgtis toliau, tačiau vis tiek vyksta tolesnė paminklo vietos paieška“, – „Lietuvos žinioms“ teigė Alytaus meras Vytautas Grigaravičius.

Pasak jo, yra siūlymų paminklą statyti ir kitose miesto vietose, tačiau esą jei viena vieta tinka partizanams ir tremtiniams bei politiniams kaliniams, tai ji netinka Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrui (LGGRTC), kita esą tinka LGGRTC, bet netinka vietos bendruomenei.

Yra geresnių

Alytaus valdžios užmojis paminklą Dainavos apygardos partizanams žūtbūt pastatyti Pirmojo Alytaus aikštėje šokiravo vietos bendruomenę, juolab kad ji jau anksčiau yra išreiškusi savo nuomonę prieš porą metų merijai įteiktoje peticijoje.

„Nuomonės nepakeitėme. Pirmojo Alytaus aikštė ženklina Alytaus istorijos ištakas, o paminklą partizanams reikia statyti miesto centre, kur jų atminimas būtų tinkamai pagerbtas“, – „Lietuvos žinioms“ tvirtino Pirmojo Alytaus bendruomenės pirmininkė Renata Kantaravičienė.

Tam linkusi pritarti Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Alytaus skyriaus pirmininkė Stasė Tamašauskienė. Jos teigimu, Pirmojo Alytaus aikštė nebūtų tinkamiausia vieta paminklui partizanams, nors prieš porą metų jie buvo sutikę, kad paminklas partizanams atsirastų būtent ten. „Sutikome su Pirmojo Alytaus aikštės variantu, kai nebuvo pasiūlyta tinkamesnės vietos“, – aiškino S. Tamašauskienė.

Alytaus tarybos narys Povilas Labukas spėliojo, kad mieste tiesiog trūksta noro pastatyti paminklą Dainavos apygardos partizanams. Jis „Lietuvos žinioms“ pasakojo, kad dar praėjusių metų pavasarį Alytaus politinių kalinių ir tremtinių atstovų susitikime su miesto vadovais tarsi buvo rastas konsensusas – paminklą statyti prie Jaunimo centro.

„Meras V. Grigaravičius užtikrino, kad paminklas partizanams atsiras būtent ten. Tačiau po kurio laiko Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Alytaus skyrius iš merijos gavo laišką, kuriuo informuota, kad paminklui siūloma nauja vieta – Raudonkalnio gatvė miesto pakraštyje. Praėjusią savaitę sužinojome dar vieną naujieną – siūloma grįžti prie Pirmojo Alytaus aikštės idėjos“, – stebėjosi P. Labukas.

Įklimpo pernelyg giliai

LGGRTC generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė „Lietuvos žinioms“ teigė, kad Dzūkija šiuo metu – vienintelis Lietuvos regionas, kuriame nėra paminklo ten buvusios apygardos partizanams. Tokie paminklai Lietuvoje buvo statomi nuo 2005 metų, statybas finansuojant iš valstybės biudžeto.

Anot T. B. Burauskaitės, prieš dešimtmetį ketinta paminklą Dainavos apygardos partizanams pastatyti Merkinėje kuriamame memoriale, kuriame jau yra koplyčia, keletas paminklų. Tačiau tokiam sumanymui kategoriškai pasipriešino Alytaus valdžia.

„Alytaus miestas nebuvo toks reikšmingas pasipriešinimo judėjimui, kaip kitos to krašto vietovės. Tačiau nenorėjome priešpriešos ir sutikome, kad paminklas stovėtų Alytuje. Buvo parinkta vieta, paskelbtas konkursas, gal iš dešimties projektų atrinktas vienas. Tikėjomės, kad paminklo statyba neužtruks. Tačiau dabar jaučiamės tarsi įklimpę į ne mūsų sukurtą gilią pelkę“, – kalbėjo T. B. Burauskaitė.