Alytiškiai patys sprendė, kur leis miesto pinigus
Aly­tu­je šie­met bus tvar­ko­mas Dai­nų slė­nis, įreng­ta čiuo­žyk­la prie Di­džio­sios Dai­li­dės eže­ro bei pra­dė­ta at­kur­ti mies­to so­do kon­cer­ti­nė erd­vė.

Taip nusprendė patys alytiškiai, gavę progos miesto valdžiai siūlyti savo projektus, kuriems įgyvendinti lėšų skiriama iš miesto biudžeto.

Pilietinio biudžeto idėją alytiškiai „pasiskolino“ iš Alytaus miestų partnerių Lenkijoje, kurioje tokia praktika taikoma jau nuo 2011 metų.

Nenuvylė aktyvumu

Šiemet Alytaus miesto gyventojai buvo įtraukti į miesto biudžeto pinigų dalybas – pavasarį buvo pasiūlyta jiems patiems nuspręsti, kam turėtų atitekti pinigai, skirti gyvenamajai aplinkai gerinti.

Galėjo būti teikiamos paraiškos dviejų kategorijų projektams – mažos apimties infrastruktūriniams, projektavimo nereikalaujantiems, įgyvendinamiems dar šiemet (jų vertė turi neviršyti 50 tūkst. eurų) ir didelės apimties nekomercinės paskirties infrastruktūriniams projektams (iki 150 tūkst. eurų vertės), kurie bus įgyvendinami mieste dvejus metus. Tokią pilietinio biudžeto idėją alytiškiai „pasiskolino“ iš Alytaus miestų partnerių Lenkijoje, kurioje tokia praktika taikoma jau nuo 2011 metų.

Projektų pasiūlymus galėjo teikti iniciatyvūs alytiškiai ir bendruomenės, svarbiausia, kad juos palaikytų ne mažiau kaip penkiolika vyresnių nei 16 metų Alytaus gyventojų. Kaip teigė projektų atrankos komisijai vadovavusi administracijos direktoriaus pavaduotoja Vilija Ramanauskienė, miestiečių aktyvumas buvo didelis – pasiūlyta per 20, o balsavimui atrinkta 15 projektų.

Balsuoti galėjo kiekvienas alytiškis, deklaravęs gyvenamąją vietą mieste ir iki balsavimo dienos sulaukęs 16 metų. Balsavimo vietose reikėjo užpildyti balsavimo biuletenį arba balsuoti elektroniniu būdu. Balsą buvo galima atiduoti už kiekvieną projektą po vieną kartą ir ne daugiau kaip už penkis sąrašo projektus. Iš viso balsavo 1300 alytiškių, tačiau teisingai užpildytų biuletenių buvo 993.

Pinigai trims projektams

Anot V. Ramanauskienės, už tai, kad miesto sode būtų atkuriama koncertinė erdvė, balsavo 330 miesto gyventojų. Čia bus įrengta vasaros estrada ir universali žiūrovų erdvė, ji bus pritaikyta visuomeniniams, kultūriniams, edukaciniams ir bendruomeniniams renginiams. Šią idėją su bendraminčiais pateikė alytiškis Linas Jakštonis. „Miesto sode atkurti kadaise buvusią sceną, pavėsinę – jau seniai svajota, o gyventojų balsavimas patvirtino, kad tokia erdvė labai reikalinga“, – pabrėžė savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja.

Pasak jos, vos vienu balsu nuo miesto sodo atgaivinimo projekto atsiliko kitas pasiūlymas – prie miesto ribų pastatyti riboženklius „Alytus Myliu“, tad šis Artūro Lavrėnovo pateiktas projektas turėtų būti teikiamas kitiems metams.

Kitos kategorijos laimėtojas projektas „Dainų slėnis – gyvas“, kurį pasiūlė Kamilė Sedleckaitė, surinko 405 gyventojų balsus. Pagal jį dar šiemet planuojama atgaivinti teritoriją įrengiant suoliukus ir laisvalaikio infrastruktūros elementus. V. Ramanauskienės teigimu, šio projekto preliminari sąmata yra mažesnė nei šiems metams skirta pinigų suma, tad planuojama įgyvendinti ir antrąjį projektą – juo siūloma Dailidės ežerėlyje įrengti čiuožyklą. Šią idėją miestui pateikė Putinų gimnazijos gimnazistė Austėja Treinauskaitė. Jei atlikus viešuosius pirkimus paaiškės, kad abiem projektams finansuoti nepakanka lėšų, miesto taryba spręs, ar skirti papildomą finansavimą.

Viešojoje erdvėje galima aptikti įvairiausių alytiškių nuomonių apie miesto valdžios įgyvendinamą naujovę. Vis dėlto daugelis pritaria pačiai idėjai, nors netrūksta ir kritikos konkretiems projektams.Tačiau bus įgyvendinami tokie projektai, už kokius balsavo miesto gyventojai.

Eksperimentas pasiteisino

Paskelbus konkursą, Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius „Lietuvos žinioms“ teigė tikįs, kad galimybė tiesiogiai patiems spręsti, kam turėtų būti naudojami savivaldybės biudžeto pinigai, sutelks bendruomenę. „Norime, kad patys miestiečiai rodytų iniciatyvą, spręstų, kaip tvarkyti miestą, įsitrauktų į miesto valdymą, gilintųsi į miesto problemas, patys jaustųsi atsakingi už savo miestą“, – pasakojo V. Grigaravičius.

Mero pavaduotoja Valė Gibienė „Lietuvos žinioms“ vakar teigė, kad lūkesčiai išsipildė su kaupu. „Tikrai nesuklydome pasitikėdami alytiškiais, nors būta įvairių klausimų, nuogąstavimų, kad neaišku kam atiduosime tuos projektams įgyvendinti skirtus pinigus“, – sakė vicemerė. Anot jos, tikrai buvo įsiklausyta ne į pavienių asmenų, o į miesto bendruomenės nuomonę.

Anot V. Gibienės, kai miesto gyventojai įsitikina, kad įsiklausoma ir į jų nuomonę, tarp miestiečių užsimezga bendruomeniškumo jausmas, jie pasijunta esą atsakingi už tai, kas vyksta Alytuje. Todėl tikimasi, kad, pasiteisinus šių metų eksperimentui, panašios miesto biudžeto lėšų dalybos bus rengiamos ir kitąmet. Tikimasi, jog tuomet alytiškiai bus dar aktyvesni, nes įsitikins, kad tai – ne vien tušti žodžiai ir pažadai.