Alantoje lauks palaimintojo muziejus
Va­sa­rio 16-ąją Mo­lė­tų ra­jo­no Alan­tos dva­re bus ati­da­ry­tas iš šių vie­to­vių ki­lu­sio pa­lai­min­to­jo Teo­fi­liaus Ma­tu­lio­nio mu­zie­jus. Kiek anks­čiau dva­re vei­kė lai­ki­na šio ne­pap­ras­to žmo­gaus gy­ve­ni­mą pri­sta­tan­ti eks­po­zi­ci­ja.

Valstybės atkūrimo dieną tautiečiai yra laukiami Molėtų rajono Alantos dvare vyksiančioje Palaimintojo T. Matulionio muziejaus atidarymo ceremonijoje. Įrengti šio muziejaus patalpas kainavo 81 tūkst. eurų. Užtikrinus relikvijomis tapusių unikalių eksponatų saugumą, juos rodyti Alantoje leido palaimintojo giminaičiai.

Daugiau eksponatų

Alantos dvaro galerijos vedėja Jolanta Bimbirienė, kuri po Palaimintojo T. Matulionio muziejaus atidarymo vadovaus ir jam, „Lietuvos žinioms“ teigė, kad muziejus baigiamas įkurdinti antrame rūmų aukšte, kur anksčiau būta Alantos bibliotekos. Ši yra iškelta į netoli esančią Alantos technologijos ir verslo mokyklą. Muziejumi tapusios buvusios bibliotekos patalpos yra kapitališkai sutvarkytos, dviejose salėse pristatomi eksponatai – deramai apsaugoti.

„2017 metais arkivyskupą T. Matulionį paskelbus palaimintuoju, jam skirta paroda Alantos dvare veikė, susipažinti su šia asmenybe į Alantą vyko daug ekskursantų. Ekspoziciją noriai lankė, itin susidomėję apžiūrinėjo ne vien suaugusieji, bet ir vaikai bei paaugliai“, – pasakojo J. Bimbirienė.

Ji pabrėžė, jog dabar čia sukaupta kur kas daugiau su palaimintuoju susijusių eksponatų.

„Muziejų kūriau tokį, kad lankytojai suprastų, jog Bažnyčios hierarchai yra tokie pat žmonės, kaip visi kiti, kad jie – ne kokie nors išskirtiniai, ypatingi, o tiesiog žmonės“, – dėstė Palaimintojo T. Matulionio muziejaus Alantos dvare kūrėjas, dailininkas ir žurnalistas Vaidotas Žukas. Jis pabrėžė, jog muziejus įkurtas už pinigus, skirtus Kultūros ministerijos ir Molėtų rajono savivaldybės.

2018-ųjų vasarą V. Žukas nemažai laiko praleido Latvijoje, Varaklianų ir Bikavos parapijose, kur rinko bažnytinius eksponatus, susijusius su palaimintuoju T. Matulioniu, ir juos parvežė numatomam atidaryti muziejui. „Dabar, kai eksponatams parengta išties saugi vieta, vis daugiau T. Matulionio giminaičių atveria savo komodas, panaršo archyvus ir muziejui pasiūlo daiktų, susijusių su palaimintuoju“, – kalbėjo V. Žukas.

Muziejaus kūrėjas teigė, jog visai neseniai muziejui buvo patikėti du patalynės užvalkalų komplektai, kuriais naudojosi T. Matulionis, kai pasilikdavo nakvoti Vilniuje gyvenusio brolio Antano namuose. „Taip pat muziejuje bus eksponuojamas sieninis kilimas, sakyčiau, kiek „kičavotas“, bet svarbus dėl to, kad yra puošęs palaimintojo T. Matulionio namus“, – sakė V. Žukas.

Muziejui patikėjusieji kilimą, kuriame pavaizduota grobiama nuotaka, sakė, jog šį kilimą T. Matulionis buvo padovanojęs broliui Antanui šio vestuvių proga (įvertinkite palaimintojo humorą: vestuvėms – kilimas su grobiama nuotaka). „Muziejaus turimoje nuotraukoje matyti, kad šis kilimas kabo prie Šeduvoje ką tik mirusio T. Matulionio lovos. Tikėtina, kad artimieji šį kilimą buvo nuvežę T. Matulioniui į Šeduvą, kad kiek papuoštų itin skurdų tenykštį jo būstą“, – pasakojo V. Žukas. Jis pasidžiaugė, jog muziejui pavyko gauti sąsiuvinį, kuriame tuomet kalėjęs T. Matulionis buvo susirašęs vertingųjų augalų savybes. Tikėtina, kad šių augalų nuovirais jis ir pats gydėsi.

Saugomas palikimas

Netoli Alantos esančiame Kudoriškio kaime gimęs T. Matulionis garsus kankinyste, patirta liudijant tikėjimą. Už dvasininko tarnystę tikintiesiems, už atsisakymą bendradarbiauti su represine sovietų valdžia jis triskart buvo teisiamas ir kalinamas, kalėjimuose bei tremties vietose praleido 16 metų.

Palaimintojo T. Matulionio muziejuje Alantoje tarp kitų eksponatų pristatomas jo pasigamintas altorėlis, prie kurio jis meldėsi kalinamas, kalėjimuose rašyti ir artimiesiems siųsti laiškai, jo pagaminti eglutės žaisliukai.

Be šio Alantoje numatyto atidaryti Palaimintojo T. Matulionio muziejaus, šalyje veikia Birštono sakralinis muziejus, supažindinantis su T. Matulionio gyvenimu, Šeduvoje įkurtas T. Matulionio muziejus-piligrimų namai, Anykščių rajone Skiemonyse taip pat pristatoma šiam palaimintajam skirta ekspozicija.