Akmenės meras tikisi Brianske apgauti Rusijos propagandą
Ak­me­nės ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mi­tro­fa­no­vas LŽ tei­gė, kad siun­čiant jau­ni­mą į sto­vyk­lą Brians­ke, Ru­si­jo­je, šią ke­lio­nę ga­li­mai iš­nau­do­ti Lie­tu­vos nau­dai. „Mū­sų vai­kai nu­va­žiuos, par­ody­da­mi de­mo­kra­ti­nes eu­ro­pi­nes tra­di­ci­jas, pa­sa­ky­da­mi, ką jie mąs­to apie re­ži­mą, ir pa­na­šiai, jei­gu jie bus tin­ka­mai par­eng­ti, ins­truk­tuo­ti“, – ti­ki­no jis.

Vilniaus politikos analizės instituto vyr.analitikas Marius Laurinavičius socialiniame tinkle „Facebook“ atkreipė dėmesį, kad Plungės mero A. Klišonio pėdomis seka Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas. Jį pasiekė žinia, kad „vėl į kažkokį V. Putino režimo organizuojamą festivalį Brianske rugpjūtį bus vežami Lietuvos vaikai.“

„Kadangi manau, kad tokie Lietuvos vaikų vežiojimai į V. Putino valdomą Rusiją ne tik prieštarauja Lietuvos politikai, bet ir sukelia įvairių grėsmių nacionaliniam saugumui, tiesiog privalau šia sekėjo žinia pasidalinti, – mano analitikas. – Juo labiau, kad esu viešai teigęs, kad manau, jog vienintelė efektyvi priemonė prieš tokią veiklą – viešumas.“

Jei meras iš tiesų tik nesusigaudytų, galima būtų bandyti ramiai paaiškinti, gal net kokią paskaitą paskaityti, kas yra V. Putino režimas, kokius įrankius jis išnaudoja savo įtakos sklaidai ir kaip tai daroma.

Nuotraukos su vėliavomis

Rusijos Briansko rajono Kultūros departamento svetainėje pranešama, kad šių metų rugpjūčio 20 dieną prie Rusijos miesto Briansko stovyklos „Iskorka“ bazėje („Žiežirba“) organizuojamas tarptautinis vaikų festivalis „Raduga“ („Vaivorykštė“), o renginyje dalyvaus delegacijos iš 17 partnerystės ryšius palaikančių miestų ir „susibroliavusių“ miestų.

Pažymima, kad atvyks „iniciatyvios ir kūrybinės“ komandos ne tik iš kitų Rusijos vietų, bet ir iš Lenkijos Konino, Bulgarijos Karlovo, Latvijos Aucės ir Lietuvos Naujosios Akmenės. Ten yra įdėta ir nuotrauka, kurioje – būrys vaikų bei vadovų, o tarp laikomų vėliavų galima pamatyti ir lietuvišką trispalvę.

Ilgamečiai ryšiai

Akmenės rajono savivaldybės svetainėje skelbiama: „Akmenės rajono savivaldybė ir Rusijos Federacijos Briansko miestas bendradarbiavimo sutartį pasirašė 2004 metų rugpjūčio 28 dieną. Nuo to laiko kasmet abiejų bendradarbiavimo partnerių oficialios delegacijos lankosi vienos pas kitas, rengiamos moksleivių poilsio stovyklos, dalyvaujama kituose renginiuose. Šio bendradarbiavimo dėka akmeniškiai galėjo nemokamai pamatyti ne vieną aukšto profesionalumo Briansko miesto muzikantų kolektyvą, surengusius koncertų įvairiuose rajono miestuose.“

Akmenės rajono meras, socialdemokratas V. Mitrofanovas, LŽ teigė, kad tai yra tradicinė jaunimo stovykla. Jis patvirtino: „Su Briansko miestu esame pasirašę bendradarbiavimo sutartį 2004 metais. Stovyklos prasidėjo 2006 metais. Buvo kasmet važiuojama. O pastaruosius trejus metus niekas nevyko – dėl tam tikrų paaštrėjusių situacijų.“

Pasak mero, šiais metais, kadangi atsirado norinčiųjų, vėl bus vykstama į Brianską.

„Važiuos 16–17-mečiai. Kadangi jie yra šokių kolektyvo nariai, važiuos ten su tautiniais kostiumais, – pasakojo V. Mitrofanovas. – Tai yra šeši Saulėtekio mokyklos tautinių šokių kolektyvo nariai ir jų vadovė.“

Iš Briansko jaunimo stovyklos. / kultura32.ru nuotrauka

„Reikia išnaudoti Lietuvos naudai“

Klausiamas, ar tokia kelionė neprieštarauja Lietuvos politikai Rusijos atžvilgiu, kuri yra agresyvi su savo kaimynais, skleidžia propagandą ir taip toliau, Akmenės rajono meras paklausė, kodėl tada rengiamos „Rusų dienos“ Vilniuje ir ar tai neprieštarauja mūsų šalies politikai.

„Nemaišykime politikos su jaunimo bendravimu, galimybe pamatyti, – tęsė V. Mitrofanovas. – Tai daroma laikantis sutarčių, kurios pasirašytos labai seniai. Manau, šiuo atveju, tam tikrus dalykus reikia išnaudoti. Jeigu šiandien yra didžiulė propagandinė mašina, nukreipta prieš Lietuvą, mes turime dar didesnę nukreipti prieš Rusiją. Mūsų vaikai nuvažiuos, parodydami demokratines europines tradicijas, pasakydami, ką jie mąsto apie režimą, ir panašiai, jeigu jie bus tinkamai parengti, instruktuoti.“

Meras teigė, kad instruktuojama bus ketvirtadienį, pakvietus ir tėvus, mokytoją. Visi bus supažindinti su Lietuvos užsienio reikalų ir švietimo ministerijų rekomendacijomis.

„Mes galime priemones išnaudoti Lietuvos naudai – parodydami, kad mūsų šalis pasirinko tinkamą kryptį, jog mes nebijome, esame NATO nariai, mūsų jaunimas čia jaučiasi laimingas. Ir kad tai, kas skleidžiama apie Lietuvą Rusijos žmonėms yra melaginga, netinkama“, – sakė Akmenės rajono vadovas.

V. Mitrofanovas tvirtino, kad priimančią pusę nusprendė informuoti apie tai, jog pas mus įsigaliojo griežta ES duomenų apsaugos direktyva, kad be tėvų sutikimo vaikai negali būti filmuojami, fotografuojami, imami interviu. Jeigu tai būtų pažeista, ateityje gali būti priimtas sprendimas nebesiųsti vaikų į renginius Brianske Rusijoje.

V.Mitrofanovas: „Nemaišykime politikos su jaunimo bendravimu, galimybe pamatyti.“

Priminė „Misija Sibiras“ istoriją

Į klausimą, ar mano, jog mūsų jaunimo nepaveiks Rusijos propaganda, V. Mitrofanovas atsakė klausimu: „Ar jūs nepasitikite mūsų jaunimu, kuriam 16–17 metų, kai kalbama apie jo galimybę balsuoti mūsų rinkimuose?“

Anot Akmenės rajono mero, reikia žiūrėti į turinį, o ne kontekstą. „Jeigu šiandien užsitrenksime, ką leisime manyti apie Lietuvą?“ V. Mitrofanovas priminė, kad šiais metais Rusija neįsileido lietuviškos „Misijos Sibiro“. „Tai Rusijos silpnybė, bijo, išsigando jaunų žmonių, kurie važiuoja tvarkyti kapų“, – teigė jis.

Rusijos draudimą atvažiuoti V. Mitrofanovas vadino mūsų pergale. Jo nuomone, tai duoda „propagandinių pliusų Lietuvai“.

Meras teigė, kad Akmenės rajono jaunimo šokių grupės kelionei į Brianską finansų savivaldybė duoda mikroautobusą, o ta kelionė administracijai kainuos apie 250 eurų. „Vaikai gyvens sveikatingumo komplekse, tradicinėje vietoje“, – sakė jis.

Teigė išsakęs pretenziją

M. Laurinavičius taip pat pažymėjo, kad Akmenės rajono savivaldybė bendradarbiauja su Rusijos miestu Briansku, o Akmenės rajono meras net per „Zapad“ pratybas vyko į Brianską.

Televizijos laidų vedėja Rita Miliūtė atkreipė dėmesį, kad kaip tik renginyje per „Zapad 2017“ į susirinkusiuosius Brianske Rusijos prezidento atstovo pavaduotojas Muratas Ziazikovas kreipėsi šitaip: „Mūsų šalis pati geriausia, mūsų reikalai – patys gražiausi, mes turime patį geriausią nacionalinį lyderį – Vladimirą Putiną! /…/ Ir kol tik egzistuos pasaulis, mūsų šalis bus pati geriausia, inovatyviausia, konkurencingiausia ir gražiausia pasaulyje!“ R. Miliūtė ironizavo, kad Rusija yra „gerųjų reikalų valstybė“.

V. Mitrofanovas LŽ pripažino, kad pernai tuo metu, rugsėjį, tikrai viešėjo Brianske. Tuo metu ten buvo minimas Briansko išlaisvinimas nuo vokiečių fašistų ir švenčiama miesto diena. „Jie tai vadina išlaisvinimu nuo vokiečių fašistų. Aš netgi pasakiau pretenziją jų merui ir kultūros skyriaus atstovams: „Kodėl jūs taip vadinate, juk fašistai buvo ir italai, ir rumunai? Jūs neteisingai interpretuojate įvykius“, – teigė Akmenės rajono meras.

Kyla klausimų dėl moralinės-politinės pozicijos agresoriaus atžvilgiu

„Man yra įstrigęs toks posakis apie visiems, kas domisi Rusija, žinomą, dabar jau paslaptingomis aplinkybėmis žuvusį B. Berezovskį: „B. Berezovskis galvojo, kad jis privatizavo KGB, bet pasirodė, kad KGB privatizavo B. Berezovskį“. Beje, pats B.Berezovskis yra netiesiogiai patvirtinęs, kad šis, kaip anekdotas skambantis posakis iš tiesų atitinka realybę. Kažkaip galvoju, kad ir Akmenės merui gali nutikti taip pat su bandymais įveikti Rusijos propagandą tokiomis jaunimo išvykomis“, – V. Mitrofanovo paaiškinimus komentavo feisbuke M. Laurinavičius.

Analitikas tęsė, kad kadangi pats meras V. Mitrofanovas pernai net Lietuvai tiesiogiai priešiškų „Zapad-2017“ pratybų metu nematė nieko bloga sveikinti tą patį Brianską su „išvadavimu iš nacistų okupantų“ ir pagerbinėti tuos pačius veteranus, kurie, visai tikėtina, gal net tiesiogiai buvo Lietuvos okupantai, jam kyla daugiau klausimų ne dėl mero nesusigaudymo – nors jis akivaizdžiai mano, kad tarptautinėje politikoje susigaudo daug geriau ne tik už Švietimo ministeriją – bet ir už Užsienio reikalų ministeriją, kurių rekomendacijų sąmoningai nepaiso, o dėl jo moralinės-politinės pozicijos agresoriaus atžvilgiu.

„Jei meras iš tiesų tik nesusigaudytų, galima būtų bandyti ramiai paaiškinti, gal net kokią paskaitą paskaityti, kas yra V. Putino režimas, kokius įrankius jis išnaudoja savo įtakos sklaidai ir kaip tai daroma“, – teigė M. Laurinavičius. Tačiau jis mano, kad tai yra beviltiška. Kaip teigė, dėl tos pačios priežasties – daugiau, negu akivaizdžiai pademonstruotos mero asmeninės pozicijos pernai vykusios jo paties išvykos į Brianską metu.

„Todėl dar kartą įdomu būtų išgirsti mero partijos poziciją. Ar toks, pasak paties mero, „ilgametis bendradarbiavimas“ su agresoriumi, kuris kelia grėsmę ir Lietuvai, priimtinas ir mero partijai (socialdemokratams – tik nebežinau kuriems dabar...)“, – svarstė analitikas.

Remia ukrainiečius

„Aš esu Europos kongreso narys, esu griežtai pasisakęs prieš Rusijos okupaciją Ukrainos atžvilgiu, – LŽ sakė V. Mitrofanovas. – Galų gale mūsų miestas šiandien gavo diplomą iš europinės asamblėjos už demokratinių tradicijų puoselėjimą.“

Jis teigė, jog Akmenės rajonas stipriai padeda Ukrainai, bendradarbiaujame su Mariupolio miestu, mūsų savivaldybė padovanojo porą „greitosios pagalbos“ automobilių, vienam vaikų darželiui sutvarkė vandentiekį, Lietuvoje priima ukrainiečius pabėgėlius, moko juos lietuvių kalbos ir taip toliau.

„Prieš metus pats vežiau maisto produktus Ukrainos kariams“, – sakė V. Mitrofanovas.