120 metų švenčiantis siaurukas – nebepavojingas
Prieš me­tus nu­griu­vus ge­le­žin­ke­lio py­li­mui, siau­ro­jo ge­le­žin­ke­lio ruo­žas nuo Anykš­čių iki Ru­bi­kių bu­vo ta­pęs pa­vo­jin­gas ir to­dėl bu­vo už­da­ry­tas. Da­bar siau­ru­kas jau at­sta­ty­tas ir ne­tru­kus bus pra­dė­ta ve­žio­ti juo ke­lei­vius.

Užpernykštė šalta ir lietinga vasara bei pernykštė geležinkelio pylimo griūtis gerokai praretino keliautojų Aukštaitijos siauruoju geležinkeliu gretas, o pačiam siaurukui padarė nemenkų nuostolių. Todėl šiemet sutvarkius geležinkelio sankasą ir likvidavus avarijų pavojų bus bandoma atsigriebti – turistai kviečiami mėgautis kelionėmis Aukštaitijos siauruoju geležinkeliu, nutiestu prieš 120 metų.

Nepakanka vien keliauti, norisi pramogų

Kai pernai pavasarį griuvo siauruko sankasa, esanti kelio ruože tarp Anykščių ir Rubikių, buvęs VšĮ Aukštaitijos siaurojo geležinkelio vadovas šią griūtį palygino su sostinės Gedimino kalno nuošliaužomis.

Praėjusių metų rudenį prie įstaigos vairo stojęs Mindaugas Jucevičius dabar jau pabrėžia, kad pavojingą tapusį pylimą, privertusį atsisakyti kelionių siauruku nuo Anykščių iki Rubikių, pavyko atstatyti. Todėl turistinį sezoną Aukštaitijos siaurasis geležinkelis pradeda gegužės 1-ąją. „Tačiau keleiviams jau nebepakanka vien važiuoti siauruku. Dabar sėdantieji į šį traukinuką nori pramogų, tad jų rengiamės pasiūlyti“, – sakė M. Jucevičius.

Siauruką visą žiemą populiarino šios įstaigos darbuotojai (VšĮ Aukštaitijos siaurajame geležinkelyje dirba 20 žmonių) – jie važinėjo po mokyklas, rengė edukacines programas ir taip pristatinėjo šį prieš 120 metų nutiestą geležinkelį. Beje, ekskursantai laukiami ir Panevėžyje esančiame siaurojo geležinkelio depe – jis šiuo metu didžiausias tarp išlikusiųjų Europos šalyse. „Siaurasis geležinkelis kaip susisiekimo bei krovinių gabenimo priemonė buvo nutiestas turint tikslą pasiekti platųjį geležinkelį“, – sakė M. Jucevičius. Pasak jo, XIX amžiaus pabaigoje-XX amžiaus pradžioje siaurojo geležinkelio tiesimas buvo palyginti nebrangus ir gana greitas būdas plėtoti susisiekimą. „Dabar siaurasis geležinkelis, kuriuo keliaujama 30 kilometrų per valandą greičiu, naudojamas pramogoms“, – „Lietuvos žinioms“ teigė siaurojo geležinkelio vadovas.

Sutvarkius geležinkelio sankasą ir likvidavus avarijų pavojų bus bandoma atsigriebti – turistai vėl kviečiami mėgautis kelionėmis Aukštaitijos siauruoju geležinkeliu, nutiestu prieš 120 metų.

Kelionės nuotykiai

Kaip ir ankstesniais metais, šiemet keliaujant siauruku, be kitų pramogų, bus galima stebėti „traukinio užpuolimą“. Traukinys gali būti „užpultas“ ir kelio ruože nuo Panevėžio iki Anykščių, ir keliaujant nuo Anykščių iki Rubikių. „Žmonėms labai patinka dalyvauti tokiose inscenizacijose. Ypač kai traukiniu keliauja vieno kolektyvo kolegos“, – pasakojo M. Jucevičius. Anot jo, anksčiau „patyrę“ plėšikų atakas, keliaujantieji siauruku pakartotinai renkasi Pirmojo pasaulio karo dalyvių ar net aukų vaidmenis. Mūšius tarp carinės ir kaizerinės kariuomenių organizuoja karo rekonstrukcijos klubų atstovai, į šį mūšį įtraukdami ir siauruko keleivius.

Dažniausiai siauruku keliauja įvairių bendruomenių atstovai, taip pat organizuojami mokslo metų pabaigos reisai mokykloms, kai moksleivius lydi animacinių filmų personažai. Mažieji keleiviai kartu su tėvais taip pat noriai siauruku vyksta į žiemos išvykas – susitikti su Kalėdų Seneliu. Beje, važiuoja ir Užgavėnių, Joninių, Mindaugo karūnavimo dienos traukiniai.

„Anykščių, Troškūnų, Surdegio (Anykščių rajono) siaurojo geležinkelio stotyse esame numatę rengti muzikos, menų vakarus, į juos susitikti su menininkais važiuosime siauruku“, – sakė VšĮ Aukštaitijos siaurojo geležinkelio vadovas.

Įklimpęs į skolas

M. Jucevičius pasakojo, kad lankytojus domina ir siaurojo geležinkelio depas Panevėžyje, lankoma jame esanti kalvė. „Kalvėje kovą švenčiamos vadinamosios Juozinės, jos siejamos su Panevėžio dramos teatro įkūrėjo Juozo Miltinio vardu“, – sakė jis. Tada su lankytojais bendrauja aktoriai, vaišinamasi gurmanišku skoniu garsėjusio J. Miltinio mėgstamais patiekalais. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktoriai yra sukūrę vaidinimą, kurio veiksmas vyksta geležinkelio depe. Jį tikimasi pradėti rodyti atšilus orams.

VšĮ Aukštaitijos siaurojo geležinkelio direktorius pasakojo, kad nuo to laiko, kai buvo švenčiamas 100-asis siauruko gimtadienis, nuveikta daug darbų: Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis Panevėžyje atstatyta siaurojo geležinkelio stotis, sutvarkytos tarp Panevėžio ir Anykščių esančios stotys. Tačiau, anot vadovo, gerokai senstelėjo turima technika – jai dabar jau 60–70 ir daugiau metų. „Vis dėlto ši sena technika kaip tik pritraukia žmonių, nors kuo ji senesnė, tuo daugiau investicijų reikalauja jos priežiūra“, – konstatavo M. Jucevičius. Jis neslėpė, VšĮ Aukštaitijos siaurasis geležinkelis turi skolų, tačiau dėl to siauruko siūlomos pramogos neprastėja.

Išgyveno netektį

Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro direktoriaus pareigas laikinai einančios Kristinos Beinorytės teigimu, tai, kad pernai siaurukas, vežęs turistus nuo Anykščių iki Rubikių ir atgal, neveikė, buvo didžiulė netektis šio regiono turizmui. Anot jos, siaurukas, medžių lajų takas, Puntuko akmuo ir Laimės žiburio kalnas yra Anykščių simboliai, pritraukiantys gausybę lankytojų į šį kraštą. „Atvykusieji pakeliauti siauruku šiemet turės galimybę aplankyti ir naują senųjų riedmenų paviljoną, esantį Anykščių siaurojo geležinkelio stoties teritorijoje“, – pabrėžė Anykščių turizmo ir verslo informacijos centro laikinoji vadovė.