100minciu: Vilniaus merai apie troleibusų ateitį
Ne­se­niai įvy­ko kan­di­da­tų į Vil­niaus me­rus de­ba­tai, ir ga­na įdo­maus for­ma­to. Pa­si­ma­tė ir vie­šo­jo kal­bė­ji­mo įgū­džiai, ir psi­cho­lo­gi­ja, ir ži­nios. Ta­čiau ką kan­di­da­tai gal­vo­ja apie tro­lei­bu­sus?

Jau ne kartą rašiau apie troleibusų problemą. Juk Vilniaus transporto situacija – kaip dantų valymas. Kas bus, jeigu staiga nustosite valyti dantis vienoje burnos pusėje? Po kokių penkerių metų tikrai bus problemų. Bet ne – jūs ir toliau nesivalote dantų vienoje pusėje ir guodžiatės mintimi, kad po kokių penkių ar dešimties metų GAL susidėsite ten brangius implantus, nes tada jie bus atpigę. Nors jau seniai kaupiasi apnašos, tęsiasi skausmai ir uždegimai, bet jūs vis tiek užsispyręs nesivalote dantų toje pusėje, nors kitą pusę rūpestingai prižiūrite ir net išblizginate.

Taigi: autobusų perkama be galo be krašto, o troleibusų vos vos (mieste ir toliau važinės apie šimtą senų Škodų), ir dar tokie, kurie be ūsų nepavažiuoja nė metro.

Bet grįžkim prie debatų. Nuo 2:12:57 Kreiviui, Šimašiui ir Zuokui užduodamas klausimas apie troleibusus: tinklą plėsti ar mažinti? Kandidatų atsakymai puikiai atspindi jų apsišvietimą:

Šimašius pripažįsta, kad elektriniai autobusai brangesni už troleibusus. Praha, po 40 metų susigrąžinusi troleibusus, ir Liublinas, smarkiai vystantis savo tinklą, jį „išmušė iš vėžių“. Po to galų gale emociškai prabyla, kad „aš nesu troleibusų fanas“. Vis dėlto jis palauks kitų metų, kai bus aiškesni duomenys.

Zuokas pradėjo skiesti, kad ateityje visas transportas bus „troleibusai, bet be ūsų“. Ir prabilo apie troleibusų vairuotojų perkvalifikavimo reikalingumą.

Kreivys, pasirodo, į troleibusą jau nežinia kiek laiko net kojos nebuvo įkėlęs. Akivaizdžiai neturėjo ką atsakyti apie bomžų problemą transporte. Atseit įlipimas pro priekines duris – geriausias variantas, ir „nieko geresnio nėra išrasta“. Dar kažką pradėjo veblenti apie žmonių kiekį kvadratiniame metre, bet vedėjai nutraukus sakinį, taip ir nepaaiškėjo, kaip jis būtų susiejęs žmonių tankį autobuse su bomžų problema. Gal jei mažiau žmonių kvadratiniame metre, tai turi daugiau laisvos erdvės pasitraukti nuo bomžo?