100 kg bomba sutrikdė sostinės gyvenimą
Pir­ma­die­nį Vil­niu­je ras­ta pa­vo­jin­ga avia­ci­nė bom­ba, dėl jos už­da­ry­ta da­lis sos­ti­nės Upės gat­vės. Pa­sak Vil­niaus aps­kri­ties po­li­ci­jos, ras­ta apie 100 ki­log­ra­mų svo­rio avia­ci­nė bom­ba, jos nu­kenks­mi­ni­mas, spe­cia­lis­tų ver­ti­ni­mu, ga­li bū­ti ypač su­dė­tin­gas ir truk­ti apie par­ą.

„Veiksmų planas yra sudarytas. Stengsimės išsukti sprogdiklį ir dėsime visas pastangas, kad šią bombą išeitų neutralizuoti saugiai poligone“, – BNS pirmadienį sakė Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono standartinių ir improvizuotų sprogmenų neutralizavimo vyresnysis karininkas kapitonas Domas Laukaitis.

Teritorija aplinkui bus uždaryta 600 metrų spinduliu, sakė jis.

Vilniaus apskrities policija anksčiau skelbė, kad neutralizavimas gali būti ypač sudėtingas ir trukti apie parą.

„Bomba yra su sprogstamąja medžiaga ir aktyviu sprogdikliu, todėl, dabar turimais duomenimis, veikiausiai negali būti pakankamai saugiai išvežta sunaikinti“, – skelbia policija.

Anot kariuomenės išminuotojų, tokių sprogmenų randama ne pirmą kartą – šios bombos naudotos kovos veiksmų metu Antrojo pasaulinio karo laikais. Pasitaikė atvejų, kai nukritusios jos nesprogdavo.

Sprogmuo rastas prie Konstitucijos prospekte esančio pramogų, sporto ir verslo centro „Forum Palace“ nuo Upės gatvės pusės, trijų metrų gylyje.

Vilniuje, Upės gatvėje, statybų metu rastas sprogmuo yra II-ojo pasaulinio karo sovietinė aviacinė bomba FAB-100./ Lietuvos kariuomenės nuotrauka

Jį radus įvestas planas „Skydas“, uždarytas eismas dalyje Upės gatvės.

Kol vyks sprogmens nukenksminimo darbai, bus draudžiama įeiti ir įvažiuoti į Upės gatvės atkarpą nuo Centrinės universalinės parduotuvės iki „Forum Palace“.

„Vairuotojų ir gyventojų prašome supratimo ir bendradarbiavimo, rekomenduojama vengti važiuoti arti įvykio vietos ir rinktis atokesnius, alternatyvius kelionių maršrutus“, – skelbia sostinės policija.

Statybų metu rastas sprogmuo yra II-ojo pasaulinio karo sovietinė aviacinė bomba FAB-100. Jos svoris – 100 kilogramų.

Sprogmuo apie 11 valandą rastas remonto darbus vykdžiusių darbininkų. Čia įmonės „Lonsta“ darbuotojai kasė lietaus drenažo sistemą.

Kariuomenės išminuotojai per praėjusius metus į neplaninius iškvietimus vyko 976 kartus ir neutralizavo 1309 sprogmenis bei 4839 rankinių granatų sprogdiklius.