„Valstiečių“ Raseinių skyrius V.Ačienės į meres nekels
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos Ra­sei­nių sky­rius nu­spren­dė, kad Sei­mo na­rė Vi­da Ačie­nė ne­bus sky­riaus kan­di­da­tė į me­rus, nors to, 15min.lt ži­nio­mis, la­bai ti­kė­jo­si šios par­ti­jos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

Portalas praneša, kad skyriaus susirinkime sprendimas į meres nekelti V.Ačienės buvo priimtas balsavus 25 skyriaus nariams iš 26 dalyvavusių. Balsuoti atsisakė kitas Seimo narys, raseiniškis Arvydas Nekrošius. Jis nebalsavo, nes V.Ačienė yra jo kolegė parlamente.

„Valstiečių“ Raseinių skyriaus pirmininkas, A.Nekrošiaus padėjėjas-sekretorius Kęstutis Užemeckas patvirtino, jog skyrius norėtų į merus kelti jo kandidatūrą. K.Užemeckas yra pirmasis šios partijos sąraše į rajono tarybą.

V.Ačienės vyras buvęs parlamentaras Remigijus Ačas kurį laiką buvo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius, tačiau balandį tarybai nepritarus jo ataskaitai, jis šių pareigų neteko.