„Šimašiau, neišvaryk irkluotojų iš Vilniaus!“
Lie­tu­vos irk­la­vi­mo ir Lie­tu­vos ­bai­da­rių ir ka­no­jų irk­la­vi­mo fe­de­ra­ci­jos or­ga­ni­zuo­ja ak­ci­ją, ku­ria sie­kia su­stab­dy­ti vie­šą­jį in­te­re­są pa­žei­džian­čius sa­vi­val­dy­bės veiks­mus. Sa­vi­val­dy­bė auk­cio­no bū­du ­Žir­mū­nuo­se, Tus­ku­lė­nų par­ke, prie Ne­ries ke­ti­na par­duo­ti pa­sta­tus ne­ri­bo­tam lai­kui per­duo­ti vers­lui skly­pą. Pa­sta­ra­sis prieš ke­le­tą me­tų bu­vo ­su­for­muo­tas, pla­nuo­jant čia įreng­ti irk­la­vi­mo ba­zę.

Akcija vyks trečiadienį, 14.30 val. prie Vilniaus miesto savivaldybės.

Akcijos organizatoriai tikina, kad ilgametę aukščiausių laimėjimų patirtį Europos ir pasaulio čempionatuose bei olimpiadose irklavimo sporto šaka Vilniuje iki šiol neturi tinkamos bazės.

„Ankštose nuomojamose patalpose vienu metu turi treniruotis 200 irkluotojų, o baseine jiems skirtos tik 6 vietos. Tai verčia mūsų olimpinės rinktinės narius du kartus per dieną savo lėšomis važiuoti į Trakus. Lietuvos irklavimo sportą šiandien palaiko tik entuziazmas, tačiau laiko klausimas, kada jis baigsis. Jau dabar daug gabių jaunųjų irkluotojų neturi galimybės važinėti treniruotis į Trakų bazę“, – rašoma organizatorių išplatintame pranešime spaudai.

Prie savivaldybės rengiama akcija siekiama, kad visame pasaulyje Vilnių ir Lietuvą garsinantys irkluotojai ir jų pamaina – dabartiniai moksleiviai – turėtų sąlygas treniruotis Vilniuje, kur jiems turėtų būti įrengta šiuolaikiška irklavimo bazė. Protestuotojai įsitikinę, kad gabūs jaunieji sportininkai privalo turėti galimybę treniruotis savo mieste.

Akcijos metu planuojama linkėjimais bei lūkesčiais savivaldybei išpiešti simbolinę irkluotojų ir jų naujos bazės projekto palaikymo sieną, kurią papildys ir paties mero olimpietei Mildai Valčiukaitei prieš dvejus metus įteikta plyta.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė Kūno kultūros ir sporto dienos proga už Lietuvos vardo garsinimą ir nuopelnus sportui apdovanojo Mildą Valčiukaitę./ BNS nuotrauka

Svarbūs faktai

• 2014 m. praėjusios kadencijos Vilniaus miesto savivaldybės iniciatyva Žirmūnuose buvo sukurtas planas įrengti irklavimo bazę, parengtas ir būsimo komplekso maketas. Pertvarkymų projektą už mokesčių mokėtojų pinigus rengė įmonė „Mibarsas“.

• Irklavimo bazės Žirmūnuose plano tęstinumo oficialiai neatsisakė ir Vilniaus miesto savivaldybės meras Remigijus Šimašius. Prieš dvejus metus jis įteikė Europos ir pasaulio irklavimo čempionei Mildai Valčiukaitei simbolinę plytą, kurią sportininkė pažadėjo panaudoti būsimai irklavimo bazei statyti.

• 2018 m. pabaigoje per žiemos šventes, nepasitarus su irkluotojų bendruomene, savivaldybės iniciatyva buvo paskelbtas aukcionas apleistiems statiniams minėtame sklype parduoti kartu su įgaliojimais tvarkytis sklype.

• Iškilus klausimams dėl aukciono skaidrumo, 2019 m. pradžioje Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisija kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą, Nacionalinė žemės tarnybą ir Žemės ūkio ministeriją. Atsakingos institucijos savo išvadų dar nepateikė.

• Nepaisant įtarimų dėl pažeisto viešojo intereso, aukcionas tęsiamas, nesulaukus atsakingų institucijų išvadų. Jo antrasis etapas numatytas vasario 14 d.