„Panevėžio kelių“ byla perduota teismui
Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra penk­ta­die­nį teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je įta­ri­mai par­eikš­ti vie­nai di­džiau­sių ša­ly­je ke­lių ir til­tų sta­ty­bos bend­ro­vių „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ – dėl dvie­jų jos dar­buo­to­jų pikt­nau­džia­vi­mo vals­ty­bei ga­lė­jo bū­ti pa­da­ry­ta 47,5 tūkst. eu­rų ža­la, pra­ne­šė pro­ku­ra­tū­ra.

Anksčiau skelbta, kad įtarimai pareikšti „Panevėžio kelių“ technikos direktoriui Viliui Gražiui ir jo pavaduotojui, jų namuose bei bendrovės patalpose 2017-ųjų balandį atliktos kratos.

Įtarimai piktnaudžiavimu tarnyba pareikšti ir buvusios valstybinės įmonės „Automagistralė“ vadovui Vladislavui Moliui ir jo pavaduotojui Kazimierui Eirošiui ir dar dviem įmonės darbuotojams. STT įtaria, kad visi 4 asmenys pasinaudojo dviem didesnės nei 1 mln. eurų vertės „Automagistralės“ viešaisiais pirkimais, siekdami naudos „Panevėžio keliams“.

Kaltinimai dėl tarnybos pareigų neatlikimo pateikti buvusiam Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus pavaduotojui bei bendrovės „Problematika“ darbuotojui. Kaltinimai pareikšti iš viso 8 fiziniams asmenimis ir vienai įmonei.

„Panevėžio kelių“ generalinis direktorius Virmantas Puidokas anksčiau teigė, jog įtarimai kenkia įmonės reputacijai, nes jie yra rimti. Pasak jo, įmonės darbuotojai teikė parodymus ir paaiškinimus tyrėjams, bendrovė pateikė kitą tyrimui reikalingą informaciją.

Pasak „Panevėžio kelių“, per beveik dvejus metus trukusį tyrimą STT nustatė, kad dėl jos darbuotojų veiklos valstybei galėjo būti padaryta 47,5 tūkst. eurų žala.

„Panevėžio kelių“ grupei priklauso ir viena didžiausių šalyje statybos bendrovių Panevėžio statybos trestas.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad maždaug 1,5 mln. eurų vertės magistralinio kelio Vilnius-Panevėžys trijų ruožų remonto darbų viešųjų pirkimų konkursus bendrovė „Panevėžio keliai“ laimėjo galimai pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Įtariama, kad „Panevėžio keliai“ vadovai sukurstė „Automagistralės“ vadovus ir padėjo jiems piktnaudžiauti tarnyba.