„Mokslo sriuba“: Stulbinami Gedimino kalno archeologinių tyrimų radiniai
Įsi­bė­gė­jęs ru­duo at­ne­ša nau­jų at­ra­di­mų der­lių. Nau­ją se­zo­ną pra­dė­ju­si pa­žin­ti­nė TV lai­da „Moks­lo sriu­ba“ kvie­čia su­si­pa­žin­ti su ar­cheo­lo­gi­niais ty­ri­mais: Ge­di­mi­no kal­ne ras­tais pa­lai­do­tais 1863 – 1864 me­tų su­ki­li­mo va­dais ir da­ly­viais.

Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologų grupė Gedimino kalno aikštelėje iš viso rado dvi dešimtis palaidojimų, tarp kurių identifikuoti ir visiems gerai žinomi sukilimo vadai – Zigmantas Sierakauskas, Konstantinas Kalinauskas bei Boleslovas Kolyška.

Šis atradimas vadinamas vienu svarbiausių šimtmečio atradimu. Kapuose buvo aptikti ne tik sukilimo dalyviai, bet ir auksinis Z. Sierakausko vestuvinis žiedas, sukilimo dalyvių medaliukai, kryželiai, aprangos detalės. „Mokslo sriubos“ reportaže Jūsų laukia išskirtinis pasivaikščiojimas po archeologinę perkasą, audinio raštų įspaudai kalkėse, šiurpios istorijos detalės.