„Lietuvos žinių“ žurnalistui – Neringos apdovanojimas
Ne­rin­gos sa­vi­val­dy­bei sa­vait­ga­lį mi­nint mies­to įkū­ri­mo 57 me­tų su­kak­tį, dė­me­sio su­lau­kė ir „Lie­tu­vos ži­nių“ žur­na­lis­tas De­ni­sas Ni­ki­ten­ka.

Jis buvo apdovanotas medaliu „Už nuopelnus Neringai“. Minėtos savivaldybės mero Dariaus Jasaičio padėkos rašte teigiama, kad apdovanojimas skirtas už „prasmingą Neringos vardo ir jos istorijų garsinimą bei rūpinimąsi, kad Kuršių nerijos gamtinės ir kultūrinės vertybės nenukeliautų užmarštin“.

Specialus pasidabruotas medalis ir ženkliukas su gintaro inkrustacijomis įteikti Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre „Agila“ vykusiame šventiniame renginyje.