Žemės link artėja kometa, kuri bus matoma net plika akimi
Šie me­tai ga­li bū­ti pa­tys ge­riau­si me­tai, kuo­met ga­lė­si­me ir ar­čiau iš­vys­ti pra­skrie­jant 46P/Wir­ta­nen ko­me­tą. Šis kos­mi­nis uo­lie­nų le­do ir nuo­lau­žų ka­muo­lys bu­vo at­ras­tas dar 1948 me­tais.

Gruodžio 16 d. kometa praskries arčiausiai Žemės, 11,5 milijonų kilometrų atstumu nuo mūsų planetos, o tai bus 10-asis artimiausias kometos praskriejimas pro mūsų planetą nuo 1950 metų.

Be to, tai gali būti ir pats ryškiausias atvejis iš viso TOP dešimtuko.

Kometai priartėjus, naktiniame danguje ji gali būti matoma plika akimi išsilaikyti net kelias savaites, skelbia Merilando universiteto astronomijos departamentas.

Wirtnaneno kometa turi sąlyginai nedidelį branduolį, tačiau yra dalis mažos hiperaktyvių kometų šeimos, kurią gali sudaryti didelis kintančio ledo kiekis.

Joms priartėjus prie Saulės, ledas tirpsta ir maitina didelę, ryškią komą (debesingąją kometos dalį, kartu ir jos uodegą), cnet.com.

Nors, lyginant su kitomis kometomis, ji praskries arti Žemės, visgi, ji išsilaikys daugiau nei 30 kartų toliau nuo mūsų nei yra Mėnulis ir neturi jokių šansų susidurti su Žeme.

Tad galite ramiai atsikvėpti.

Kometa, kurią atrado Carl Wirtanen, iš tiesų buvo pradinis kosminio erdvėlaivio „Rosetta“ taikinys, o ateityje gali tapti ir kito kosminio erdvėlaivio tikslu.

Astronomai tai vadina būsimu istoriniu praskriejimu pro Žemę ir jau pluša sekdami bei stebėdami Wirtnaneno kometą, tačiau didžiausio sujudimo laukiama tuomet, kai ji bus matoma mums visiems, tai yra – jau gruodžio mėnesį.