Vėjas ugniagesiams ilsėtis neleido
Kaip tre­čia­die­nį skel­bia Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas, dau­giau­sia iš­kvie­ti­mų, sep­ty­ni, bu­vo Kau­no aps­kri­ty­je, Aly­taus aps­kri­ty­je jų bu­vo pen­ki, Ma­ri­jam­po­lės ir Šiau­lių – po ke­tu­ris, Tau­ra­gės aps­kri­ty­je – trys, Pa­ne­vė­žio, Tel­šių, Ute­nos ir Vil­niaus aps­kri­ty­se – po du, vie­nas – Klai­pė­dos aps­kri­ty­je.

Kaip BNS sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Laura Valauskienė, medžiai virto ant kelių, žmonės ar jų daiktai nenukentėjo, išskyrus vieną atvejį Varėnos rajone esančiame Glūko kaime, kur ant miško keliuko nuvirtęs medis atsirėmė į negyvenamą pastatą.

Hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad trečiadienį vėjas turėtų rimti.