Vašingtone vyksta kačių surašymas
Lie­pą JAV sos­ti­nė­je pra­si­dė­jo ini­cia­ty­va, ku­rios tiks­las per tre­jus me­tus su­skai­čiuo­ti vi­sas mies­te gy­ve­nan­čias ka­tes. Ti­ki­ma­si, kad tai pa­dės ge­riau jo­mis pa­si­rū­pin­ti ir veiks­min­giau kon­tro­liuo­ti po­pu­lia­ci­ją.

Projektui įgyvendinti bus pasitelkiamos vaizdo kameros, rengiamos apklausos ir naudojami kiti metodai, pavyzdžiui, mobiliosios programėlės. Ši iniciatyva turėtų atsieiti apie 1,5 mln. dolerių (1,3 mln. eurų).

Žinodamos, kiek Vašingtone yra kačių, prieglaudos galės geriau paskirstyti lėšas ir pasirūpinti beglobiais gyvūnais. Tikimasi, kad skaičiavimas bus baigtas iki 2021 metų birželio.

Kaip rodo Amerikos veterinarinės medicinos asociacijos duomenys, paskelbti 2012-aisiais, maždaug kas trečias šalies namų ūkis laiko mažiausiai vieną katę. Jeigu susumuotume, šis skaičius siektų per 74 milijonus. Manoma, kad gatvėse gyvena 30–40 mln. kačių.

JAV mokslininkų 2013 metais publikuota studija atskleidė, kad beglobės katės itin prisideda prie šalies paukščių ir smulkių žinduolių populiacijų mažėjimo. Maža to, jos platina kai kurias ligas. Pasak tyrimo autorių, šie iš pažiūros mieli gyvūnai yra tarp 100 blogiausių invazinių rūšių.