Valdininkai tapo vilkų ir pažadų įkaitais
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­suo­me­nei de­rin­ti pa­tei­kė mi­nis­tro įsa­ky­mo pro­jek­tą, pa­gal ku­rį bū­si­mam me­džiok­lės se­zo­nui ke­ti­na­ma pa­tvir­tin­ti 110 vil­kų su­me­džio­ji­mo li­mi­tą. Ta­čiau iš tie­sų bū­tų leis­ta su­me­džio­ti tik 60 pil­kių, o dėl li­ku­sios li­mi­to da­lies ža­da­ma ap­sisp­ręs­ti vė­liau.

Tokia ministerijos pozicija nepatenkinti ir ūkininkai, ir medžiotojai, ir vilkų apsauga susirūpinę aktyvistai.

Limitas didesnis, bet...

Įsakymo dėl vilkų sumedžiojimo per 2018–2019 metų medžioklės sezoną projekte siūloma, atsižvelgus į šių metų apskaitos pagal pėdsakus sniege rezultatų erdvinę analizę ir įvertinus, kad Lietuvoje yra ne mažiau kaip 34 vilkų šeimos, patvirtinti 110 vilkų sumedžiojimo limitą. Dalį vilkų – 30 – siūloma leisti sumedžioti savivaldybių, kuriose pagal jų pateiktus duomenis sausio-rugpjūčio mėnesiais registruoti ne mažiau kaip penki vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atvejai, teritorijose. Tokių savivaldybių yra 15. Dar 30 vilkų siūloma leisti sumedžioti likusioje šalies teritorijoje.

Sprendimą dėl kitų 50 vilkų sumedžiojimo siūloma peržiūrėti jau vykstant medžioklės sezonui, atsižvelgus į naujus vilkų populiacijos stebėsenos duomenis.

Kaip „Lietuvos žinioms“ aiškino Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento direktoriaus pavaduotojas Algirdas Klimavičius, dėl vilkų medžioklės limito „rezervinės“ dalies turės būti priimtas atskiras aplinkos ministro įsakymas. „Anksčiau kasmet buvo medžiojama po 60 vilkų, dabar limitas – beveik dvigubai didesnis, nors realių priežasčių tam nėra – vilkų padaryta žala tiek nedidėjo. Todėl nėra absoliučios būtinybės medžioti daugiau vilkų. Bet jei bus intensyvi vilkų medžioklė ir didės jų padaroma žala, tuomet bus leidžiama medžioti daugiau vilkų“, – sakė jis. A. Klimavičius tikino, jog ministerija nenori prieštarauti mokslininkų skaičiavimams ir prielaidoms, kad vilkų populiacija Lietuvoje iš tikrųjų yra išaugusi.

Patiria žalą

Iniciatyvą, kad artimiausią medžioklės sezoną būtų padvigubintas vilkų medžioklės limitas, parodė Žemės ūkio ministerija, sulaukusi daug skundų iš ūkininkų dėl vilkų daromos žalos naminiams gyvūnams. Jau pernai, palyginti su 2015 metais, papjautų gyvulių padaugėjo 28 procentais.

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis, 2015-aisiais laukiniai gyvūnai papjovė 1323 ūkinius gyvūnus, 2016 metais – 1453, 2017-aisiais – 1845, o šiemet, nors metai dar nesibaigė, – 1135.

„Ūkininkai imasi visų įmanomų priemonių, tačiau jos vilkų nesulaiko. Šie plėšrūnai vadinami miško sanitarais, bet jie jau tampa vis aktyvesniais sveikų ūkio gyvūnų „gydytojais“. Kiekviena gyvūnų rūšis turi teisę gyvuoti, tačiau ne kitos rūšies sąskaita“, – teigė žemės ūkio ministras Giedrius Surplys.

Pagal Medžioklės taisykles vilkų medžioklės sezonas Lietuvoje prasideda spalio 15 dieną ir trunka iki balandžio 1 dienos. Išnaudojus limitą, sezonas baigiamas anksčiau. Tačiau vilkai pradeda pjauti gyvulius ne rudenį, o nuo pat ganiavos pradžios, todėl ūkininkams ir kaimo bendruomenėms svarbu, kad vilkų gausa būtų reguliuojama ir iki oficialios jų medžioklės sezono pradžios. Pastaruoju metu pagausėję pranešimai apie vilkų papjautus gyvulius nėra išskirtinis šių metų faktas – paprastai tokiu metų laiku vilkai moko savo jauniklius medžioklės paslapčių.

Siūlo neriboti

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko pavaduotojas medžioklei Eugenijus Tijušas „Lietuvos žinioms“ teigė, kad Aplinkos ministerijos pozicija dėl medžiojamų vilkų skaičiaus medžiotojus stebina. „Ne kartą ministerijai pateikėme įrodymų, kad toks vilkų medžioklės limitavimas yra nepagrįstas. Vilkų pagausėjimas akivaizdus. Todėl siūlėme leisti bent vieną medžioklės sezoną vilkus medžioti be jokių limitų, tik tam skirtu laiku“, – sakė jis.

Anot E. Tijušo, bandymai limituoti vilkų medžioklę tėra trypčiojimas vietoje, net nebandant spręsti kaimo žmonėms labai aktualios problemos.

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas neslėpė, kad Aplinkos ministerijos siūlomas net ir padidintas limitas vilkų problemos neišspręs. „Gal reikėtų kasmet medžioti ne po 100, o po 200 ar 300 vilkų. Tuomet jų daroma žala galbūt nebūtų tokia didelė“, – dėstė jis.

Aktyvistų neišgirdo

Gamtos apsaugos asociacijos „Baltijos vilkas“ tarybos narys Vaidas Balys tikino, jog jam nelabai suprantama, kodėl ministerija nori šiemet padidinti sumedžiojamų vilkų skaičių ir kodėl dėl to nebuvo atviresnių diskusijų. „Manau, kad limitas buvo nustatomas ne visai korektiškai“, – sakė jis.

Anot V. Balio, dar rugsėjo 26 dieną Aplinkos ministerija paskelbė pranešimą, kad ministras netrukus pasirašys 110 vilkų sumedžiojimo limitą nustatantį įsakymą. Esą tokį skaičių pasiūlė darbo grupė Vilko apsaugos planui ir populiacijos apskaitos metodikai tobulinti. „Esu šios darbo grupės narys, tad nustebau, nes grupė neturėjo siūlyti vilkų sumedžiojimo limito, tokio uždavinio nesprendė, nediskutavo“, – aiškino visuomenininkas.

V. Balio tvirtinimu, vilkų medžioklės limito didinimas buvo derinamas su medžiotojais, ūkininkais, bet ne su gamtosaugos aktyvistais, ir visuomenei buvo pateiktas kaip galutinis diskusijų rezultatas. „Manyčiau, kad dabar pati ministerija yra įvaryta į kampą – vieniems pažadėjo didinti limitą, o su kitais apie tai net nekalbėjo. Todėl ji bando išsisukti – pasiūlė tokį variantą, kuris vargu ar ką nors tenkins“, – kalbėjo jis.