Už nevalytas nuotekas Neryje – reikalauja 250 tūkst. eurų baudos
Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas krei­pė­si į teis­mą dėl „Kau­no van­de­nų“ pa­da­ry­tos ža­los ap­lin­kai at­ly­gi­ni­mo.

Už žalą, kurią padarė prieš kelerius metus į Neries upę patekusios nevalytos nuotekos reikalaujama 250 tūkst. eurų.

2016 metų birželį trūkus metro skersmens vamzdžiui komunalinių nuotekų trasoje Kaune į Neries upę ištekėjo nevalytos nuotekos.

Ieškinyje nurodoma, jog dėl avarijos į Neries upę išleista 16,3 tūkst. kubinių metrų nevalytų nuotekų.