Tikslaus vilkų skaičiaus kol kas nežinoma
Pri­tai­kius nau­jus ty­ri­mų me­to­dus, tiks­lų vil­kų po­pu­lia­ci­jos dy­dį Lie­tu­vo­je tu­rė­tų pa­vyk­ti nu­sta­ty­ti per ke­le­rius me­tus, sa­ko ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Na­vic­kas.

„Šiandien mes kokybinių duomenų vilkų neturime, tačiau nuo šių metų patvirtinome kvotą ir medžioklės taisyklių pakeitimą ir Vilko apsaugos planą, kuriame daugiau dedamųjų dėsime skaičiuojant, įvedame ir genetinius tyrimus, ir kitais būdais fiksuoti vilkų populiaciją. (...) Mes tikimės, kad po šių metų turėsime tikrai tikslesnius, o po kelių metų turėsime tikrai tikslius duomenis apie vilkų populiaciją“, – Žinių radijui trečiadienį sakė K. Navickas.

Šiuo metu leidžiama sumedžioti 60 vilkų, o sprendimas dėl dar 50 vilkų bus peržiūrimas medžioklės sezono eigoje, atsižvelgus į naujausius vilkų populiacijos stebėsenos duomenis, jų medžioklės tempus.

Neturint tikslių duomenų apie vilkų populiaciją, pasak K. Navicko, šiuo metu pasirinktas „labai atsargus principas“.

Vykstant diskusijoms, kiek vilkų turėtų būti leista sumedžioti, aplinkos ministras teigia, kad vilkų medžioklės klausimu dažnai susikerta mieste ir kaime gyvenančių žmonių požiūriai ir to, greičiausiai, nepavyks išvengti.

K. Navickas pabrėžė, jog nėra pastebima ženklaus vilkų ūkininkams padaromos žalos padidėjimo. Gyventojai taip pat raginami pasirūpinti prevencinėmis priemonėmis: aptvarais ir šunimis, saugančiais gyvulius.