Teherane uždrausta vedžioti šunis
Ira­no sos­ti­nė pa­skel­bė drau­di­mą gy­ven­to­jams ve­džio­ti sa­vo šu­nis vie­šo­se vie­to­se. Taip tę­sia­ma se­niai pra­dė­ta kam­pa­ni­ja at­gra­sy­ti žmo­nes nuo šu­nų lai­ky­mo.

Teherano policijos viršininkas Hosseinas Rahimi pranešė, kad jo pareigūnai turi prokuratūros leidimą imtis priemonių prieš gyventojus, kurie vedžios savo šunis viešose erdvėse, tokiose kaip parkai. Viršininkas aiškino, jog tokio draudimo teko imtis, nes šunys „kelia baimę ir nerimą“ visuomenės nariams.

Tačiau tai ne vienintelė drakoniška priemonė – H. Rahimi pridūrė, jog automobilyje vežtis šunį irgi uždrausta. Jei tai bus pastebėta, policija imsis griežtų priemonių prieš vairuotoją.

Šunų, kaip naminių gyvūnų, laikymas ir jų vedžiojimas – ginčytinas klausimas Irane nuo pat 1979 metų islamo revoliucijos. Kartais šunys iš jų savininkų konfiskuojami. Irano islamo vadovybės požiūriu, šunys yra „nešvarūs“, o jų laikymas simbolizuoja provakarietišką nuverstos monarchijos politiką.

2010 metais Kultūros ir islamo vadovavimo ministerija uždraudė žiniasklaidai skelbti bet kokią naminiams gyvūnams skirtų arba su jais susijusių produktų reklamą. Prieš penkerius metus parlamentas svarstė skirti baudas arba nuplakimą šunų vedžiotojams.

Kampanija prieš šunis nesukėlė didelio atgarsio socialiniuose tinkluose Irane. Vienas tviterio vartotojas tik sarkastiškai stebėjosi, kas laukia toliau – ar Teherano gyventojai bus priversti persėsti ant kupranugarių?