Tailande populiarėja galimybė vestis į darbą šunis
Jei ga­lė­tu­mė­te, ar ves­tu­mė­tės sa­vo šu­nį į dar­bą? Pa­sta­rai­siais me­tais kai ku­rios Tai­lan­do įmo­nės sa­vo dar­buo­to­jams ėmė siū­ly­ti to­kią ga­li­my­bę. Šios ini­cia­ty­vos en­tu­zias­tų tei­gi­mu, tai lei­džia su­ma­žin­ti stre­są dar­bo­vie­tė­se ir pri­si­vi­lio­ti bei iš­lai­ky­ti dar­buo­to­jus.

Vestis į darbą šunis dažniausiai leidžia įmonės, kurios pasižymi nereguliariomis darbo valandomis. Pati didžiausia bendrovė, priėmusi augintiniams palankią politiką, yra šalies sostinėje Bankoke veikianti reklamos agentūra YDM. Joje dirba beveik 200 žmonių. Kasdien į darbovietę atsivedama apie 20 šunų.

Viena YDM įmonės darbuotojų atvyksta į darbą su savo šunimis. / Reuters/Scanpix nuotrauka

Kai kurie tyrimai rodo, jog leidimas ateiti į darbą su augintiniu gali duoti naudos. Tačiau 2017 metų gegužę mokslo žurnale „International Journal of Environmental Research and Public Health“ išspausdinta studija įspėja, kad tokia iniciatyva pavojinga dėl alergijos ir šunų nešiojamų ligų. Kita vertus, kaip teigiama toje pačioje studijoje, jie gali sumažinti dėl darbo kylantį stresą.

Net tie YDM darbuotojai, kurie neturi šunų ar nesinaudoja šia galimybe, tvirtina, kad augintiniai padeda užmegzti šiltesnius santykius su kolegomis. „Kartais situacija gali tapti chaotiška, bet tai teigiamas sąmyšis, atpalaiduojantis ir suteikiantis džiaugsmo“, – „Reuters“ tikino 31 metų YDM klientų vadybininkė Jitrama Watana-ug.

Reuters/Scanpix nuotrauka

Įmonės savininkė 42 metų Anankarat Kongpanichkul šunims palankią politiką ėmė vykdyti vos įkūrusi YDM, dar prieš 8 metus. „Man tai teikia daug džiaugsmo, leidžia jaustis lyg namie“, – neslėpė A. Kongpanichkul.