Tai galėtų išgelbėti Žemės planetą: tyrimas žada naują maišelių revoliuciją parduotuvėse
Bio­lo­giš­kai su­yran­tis plas­ti­kas, ku­rį bus ga­li­ma be jo­kios ža­los ap­lin­kai iš­mes­ti drau­ge su mais­to at­lie­ko­mis, rin­ko­je ga­li pa­si­ro­dy­ti per ar­ti­miau­sius me­tus. Moks­li­nin­kai tei­gia, kad ra­do ge­nia­lų bū­dą kaip „me­džių kli­jus“ pa­vers­ti pa­kuo­tė­mis.

Tyrėjai iš Varviko universiteto nustatė, kad natūralūs „medžių klijai“, vadinami ligninu, gali būti paversti lengvai formuojamu plastiku.

Ligninas yra popieriaus gamybos proceso metu atsirandantis šalutinis produktas. Ir nors ligninas yra labai naudingas augalams, kuris sutvirtinta celiuliozės ląstelių sieneles, tačiau jis gali gana greitai susilpninti bei pakeisti popieriaus kokybę, todėl yra pašalinamas.

Neapdorotas ligninas yra nenaudingas, tačiau profesorius Tim‘as Bugg‘as iš Varviko universiteto sukūrė būdą kaip panaudojus genetiškai modifikuotas bakterijas šiuos „medžių klijus“ paversti naudinga chemine medžiaga.

Jis nustatė, kad bakterijos vadinamos Rhodococcus jostii, kurios gyvena dirvožemyje ir maitinasi šiais klijais, gali būti genetiškai modifikuotos taip, kad ligninas būtų paverstas į didžiulį biologiškai suyrančio plastiko kiekį.

„Aš jau 40 metų dirbu su ligninu ir kai tik pradėjau šį darbą žmonės man sakė, kad „aš eikvoju savo laiką“, bet dabar jie mano kitaip, dabar tai atrodo įmanoma. Vis dar sudėtinga, bet įmanoma“, – sakė profesorius Tim‘as Bugg‘as.

Yra tik keletas organizmų, kurie sugeba suskaidyti ligniną. Tad prof. Tim‘o Bugg‘o komanda naudoja genetinę medžiagą paimta iš dviejų bakterijų kamienų (tos pačios rūšies mikroorganizmų skirtingų individų palikuonių gyvoji kultūra, padermė aut. past.) ir taip siekia pagreitinti lignino skaidymo procesą.

„Paprastai bakterijos ligniną skaido į mažas molekules ir jas panaudoja kaip maistą augimui“, – teigė Tim‘as Bugg‘as. „Tad mes stengiamės perimti šį procesą, kad tuo pačiu metu bakterijos augtų, bet ir kažkokios naudos duotų mums. Kadangi ligninas yra sudėtinga medžiaga (mišrus polimeras su aromatiniais ir alifatiniais komponentais aut. past.), jį suskaidžius gaunamas kompleksinis mišinys. Tačiau itin džiugu yra tai, kad bakterijos su šiuo mišiniu susitvarko ir atskiria tai ko joms reikia.“ Tyrėjai tikisi sėkmingai įgyvendinti savo unikalią idėją per ateinančius penkerius metus.

Vos prieš keletą dienų rašėme apie bakterijų panaudojimą naujųjų ir labai efektyvių saulės elementų gamybai, tad idėja bakterijas panaudoti biologiškai suyrančio plastiko gamybai atrodo daug žadanti.