Striukės gobtuvas – namelis katei
Pie­tų Ko­rė­jos rek­la­mos agen­tū­ra „Cheil World­wi­de“, bend­ra­dar­biau­da­ma su po­pu­lia­riu na­mi­nių gy­vū­nė­lių par­duo­tu­vių tink­lu „Mol­ly's Pet Shop“, par­ūpi­no gat­vė­je gy­ve­nan­čioms ka­tėms pa­sto­gių, kur jos ga­lė­tų glaus­tis šal­tuo­ju me­tu.

Iniciatyvos autoriai pagamino iš senų striukių gobtuvų jaukius namelius. Jie siekė atkreipti dėmesį į šalies benamių kačių problemą, taip pat sužadinti žmonių atjautą tokiems gyvūnams.

Praėjusį gruodį „Molly's Pet Shop“ pradėjo rinkti gobtuvus ir kitus minkštus drabužius. Ant namelio pagrindo buvo įtaisyti dubenėliai vandeniui ir maistui. Iš viso buvo pagaminta per 2000 tokių pastogių, kurios buvo nemokamai išdalytos „Molly's Pet Shop“ klientams, perkantiems ėdalą benamėms katėms.

Namelį sudaro keli sluoksniai.behance.net nuotrauka

Ši graži iniciatyva vyko tik kelias savaites. Tačiau tikimasi, kad ji galbūt įkvėps ne tik Pietų Korėjos, bet ir kitų pasaulio šalių žmones pasirūpinti savo aplinka ir benamiais gyvūnais.