Staiga aptemus dangui pasirodė unikalus reginys: turistai buvo apstulbę
Pie­ti­nė­je Tai­lan­do da­ly­je esan­čia­me Koh Li­pe pa­plū­di­my­je bu­vę žmo­nės ne­te­ko amo, kuo­met nuo aud­rin­gų de­be­sų ap­te­mu­sia­me dan­gu­je stai­ga pa­si­ro­dė net ke­tu­ri van­dens vie­su­lai.

Kadangi sala yra vandenyne, todėl orai čia yra permainingi ir gali nustebinti įvairiais reiškiniais.

Dauguma žmonių pirmą kartą gyvenime matė tokį fenomeną. Ką jau kalbėti apie vieną vandens viesulą – tai ir reta galimybė pamatyti, o čia jų buvo net keturi.

Klaipėdos paplūdimiai nuotrauka

Dažniausiai vandens viesulai gyvuoja vos keletą minučių iki kol susiduria su sausuma. Jeigu jie būna pakankamai dideli ir galingi, tuomet savo įsiurbtą vandenį liūtinio lietaus pavidalu tiesiog išmeta patekę į sausumą.

Būna taip, jog su šiuo vandeniu „iš dangaus“ pabyra ir tam tikri smulkesni vandenų gyvūnai, kuriuos viesulas spėja įsiurbti su vandeniu.

Vandens viesulai yra viena iš tornadų rūšių. Jie susiformuoja virš įšilusių vandenų, tad tropiniuose kraštuose juos galima išvysti dažniau.

Beje, tokį fenomeną šią vasarą, rugpjūčio mėnesį, buvo galima stebėti ir Lietuvos pajūryje.