Šokiruojantys vaizdai: taifūnas „Mangkhut“ žmones nešiojo, lyg plunksneles
Hon­kon­ge už­fik­suo­ti ža­dą ati­man­tys vaiz­dai, kuo­met mies­tą pa­sie­kęs tai­fū­nas Mangk­hut at­ne­šė itin smar­kius vė­jus, prieš ku­riuos žmo­nės bu­vo be­jė­giai.

Vaizdo medžiagoje užfiksuota kaip tėvas su sūnumi buvo nublokšti stipraus vėjo.

Matyti kaip jiems nepavyksta atsistoti, negana to, juos talžo lietaus šuorai. Laimei, jie išvengė smarkių sužalojimų.

lipinams šis taifūnas smogė būdamas penktos kategorijos stiprumo uraganu (stipriausiu galimu).

Čia jis pasiglemžė 65 gyvybes. Toliau judėdamas ir jau būdamas pirmos kategorijos uraganu jis pasiekė Kiniją, čia pražudė 4 žmones ir pridarė daugybę žalos.