Šokiruojantys vaizdai iš kailių fermų
Gy­vū­nų ap­sau­gos or­ga­ni­za­ci­ja „Tuš­ti nar­vai“ pa­vie­ši­no Lie­tu­vo­je šią va­sa­rą at­lik­to slap­to ty­ri­mo me­džia­gą. Ty­ri­mas da­ry­tas ke­lio­se ti­pi­nė­se kai­li­nių žvė­re­lių fer­mo­se skir­tin­guo­se Lie­tu­vos re­gio­nuo­se, sa­ko­ma or­ga­ni­za­ci­jos pra­ne­ši­me spau­dai. 

Tarp daugybės žiaurumų tyrėjai užfiksavo jauną audinę, nepajėgiančią apsiginti nuo ją gyvą ėdančių brolių ir seserų. Motina bando šį jauniklį patraukti nuo kitų, tačiau mažame narve neįmanoma jo paslėpti ir apginti. Vaizdo įraše matoma, kaip vidiniai gyvūno organai išplėšiami iš kūno, kol jis cypia iš skausmo ir beviltiškai bando išsigelbėti.

"Tušti narvai" nuotrauka

Laukiniai gyvūnai, tokie kaip audinės, iš prigimties nėra prisitaikę gyventi narvuose. Tai reiškia, jog kailių fermose laikomiems gyvūnams yra absoliučiai suvaržytos jų prigimtinės laisvės: žaisti, plaukti, sukti lizdus ar medžioti. Daugelis dėl tokių sąlygų patiria stresą, o to pasekmė gali būti gyvūnų agresyvumas. Puolamos audinės negali pabėgti, kaip turėtų galimybę padaryti gamtoje.

To paties tyrimo metu, kitos audinės buvo rastos kruvinos ar stipriai apkandžiotos. Kai kur užfiksuotos stipriai supūliavusios žaizdos ir labai prastos būklės gyvūnai. „Nors pagal įstatymus tokius gyvūnus reikėtų atskirti nuo kitų ir gydyti, praktikoje tai nėra daroma. Geriausiu atveju audinės apipurškiamos vaistais ir paliekamos kartu su tomis, kurios ir sukėlė žaizdas“, – komentavo organizacijos vadovė Gabrielė Vaitkevičiūtė.

"Tušti narvai" nuotrauka

„Šie vaizdai šlykščiausi, kuriuos man yra tekę matyti iš kailinių žvėrelių fermų visame pasaulyje. Jeigu mes negalime net žiūrėti į tai, kas vyksta šiose fermose, kodėl leidžiame joms veikti? Mūsų organizacijos tikslas uždrausti gyvūnus auginti ir žudyti tik dėl jų kailio. Jau 17 Europos šalių uždraudė arba apribojo šią industriją, laikas tai padaryti ir Lietuvoje“, – teigė G. Vaitkevičiūtė.

Apie užfiksuotus pažeidimus pranešta Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai bei Regioniniams aplinkos apsaugos departamentams.

Paviešinti vaizdai filmuoti fermose Kaišiadorių, Utenos, Zarasų, Rokiškio ir Širvintų rajonuose.