Šiltnamio paruošimas pavasarį
Vie­nas pir­mų­jų pa­va­sa­rio dar­bų šilt­na­my­je yra tin­ka­mas jo par­uo­ši­mas nau­jai sė­jai. Tai­gi, prieš so­din­da­mi po­mi­do­rus, pa­pri­kas ir ki­tas dar­žo­ves šilt­na­my­je, pa­si­rū­pin­ki­te, kad jis bū­tų iš­va­ly­tas, su­re­mon­tuo­tas ir de­zin­fe­kuo­tas. Ir tik vė­liau, per­ka­sus bei su­pu­re­nus že­mę, ga­li­ma ruo­štis so­din­ti pir­mą­sias dar­žo­ves.

Pirmiausia būtina šiltnamį apžiūrėti: pakeisti suplėšytą plėvelę ar sudužusį stiklą, sulūžusias detales. Kitas etapas – šiltnamio išvalymas, t. y. pernykščio derliaus liekanų pašalinimas, jei dar jų liko nuo praeito rudens.

Ypatingai svarbus ir reikšmingas pasiruošimo darbas – šiltnamio ir grunto dezinfekcija, kad augalai augtų sveiki ir nepultų pernykštės ligos. Pačią šiltnamio konstrukciją ir gruntą patariama išpurkšti pesticidu „Previcur Energy“. Tai sisteminio veikimo fungicidas, naikinantis daržovių ir dekoratyvinių augalų pašaknio bei šaknų ligų sukėlėjus. Šis produktas pasižymi gydomosiomis ir apsauginėmis savybėmis: stabdo grybienos augimą, sporų vystymąsi, sporuliaciją ir tokiu būdu neleidžia ligoms plisti.

Jeigu substratas buvo naudojamas jau ne vieną sezoną, vertėtų pagalvoti ir apie jo keitimą ar atnaujinimą pridedant papildomai komposto. Komposto atnaujinimas – tai pats efektyviausias būdas užauginti sveikus augalus. Rekomenduojama bent per kastuvo gylį iškasti ir išvežti seną ir užpilti naujo komposto.

Šiltnamio grunto atnaujinimui rekomenduojama naudoti naują „Agrochemos“ durpių ir komposto mišinį „Šiltnamiui“, kuris dėl savo unikalių fizinių, cheminių ir mikrobiologinių savybių suaktyvina ir pagerina dirvos mikrofloros veiklą bei vystymąsi. Be to, jis teigiamai veikia sėklų ir daigų dygimą, stiprina šaknų sistemą, gerina dirvos struktūringumą, šilumos, vandens ir oro režimą.

Komposto atnaujinimui taip pat rekomenduojami produktai ir „Agrochemos“ „Kompostinės žemės“, biohumusas ar skystas humusas „Humi Dyk“.

Prieš supurenant žemę, rekomenduojama pridėti ir kompleksinių NPK trąšų. Tuomet, kai ateis laikas sodinti daržovių daigus, trąšos bus jau ištirpusios ir daigus aprūpins būtinomis maisto medžiagomis.

Minėtų ir kitų produktų galite įsigyti „Agrochemos“ ir „Agromax“ parduotuvėse. Artimiausią parduotuvę rasite ČIA