Šie metai gali pasirodyti šilčiausi per visą stebėjimų istoriją
Pa­sau­li­nė tem­pe­ra­tū­ra 2018 me­tais ti­kriau­siai bus ket­vir­ta aukš­čiau­sia per vi­są ste­bė­ji­mo is­to­ri­ją, ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė Jung­ti­nės Tau­tos ir pa­brė­žė, jog bū­ti­na sku­biai im­tis veiks­mų spar­tė­jan­čiam pla­ne­tos šil­tė­ji­mui su­val­dy­ti.

Ataskaitoje, paskelbtoje prieš kitą savaitę Lenkijoje įvyksiantį viršūnių susitikimą COP24 klimato klausimais, Pasaulio meteorologijos organizacija (WMO) pažymi, kad 20 šilčiausių per stebėjimo istoriją metų buvo užregistruoti per pastaruosius 22 metus ir kad „2018-ieji tikriausiai bus ketvirti šilčiausi metai“.

„Tai reikštų, kad pastarieji ketveri metai – 2015-ieji, 2016-ieji, 2017-ieji ir 2018-ieji – yra ketveri šilčiausi vieni po kitų einantys metai“, – negalutinėje ataskaitoje apie klimato būklę šiemet nurodė JT agentūra.

„Šiltėjimo tendencija akivaizdi ir tęsiasi“, – Ženevoje žurnalistams sakė WMO vadovas Petteri Taalasas.

Ataskaita rodo, kad vidutinė pasaulinė temperatūra pirmuosius 10 šių metų mėnesių beveik 1 Celsijaus laipsniu viršijo prieš pramonės revoliuciją (1850–1900 metais) buvusią temperatūrą.

„Paskutinioji karta“

„Verta dar kartą pakartoti, kad esame pirmoji karta, visiškai suprantanti klimato kaitą, ir paskutinioji karta, galinti dėl to ką nors padaryti“, – perspėjo P. Taalasas.

Esant rekordinei šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracijai atmosferoje, „galime pamatyti, kaip temperatūra iki amžiaus pabaigos pakils 3–5 Celsijaus laipsniais“, sakė P. Taalasas.

„Jei naudosime visus žinomus iškastinio kuro resursus, temperatūros padidėjimas bus reikšmingai didesnis“, – pažymėjo jis.

Beveik 200 šalių delegacijos kitą savaitę Lenkijoje dalyvaus COP24 susitikime, kuriame bus siekiama atnaujinti bei sustiprinti Paryžiaus susitarimą dėl klimato ir apriboti pasaulinį šiltėjimą.

Pasaulio lyderiai stengėsi įkvėpti naujos gyvybės 2015 metų gruodį pasirašytam 195 valstybių susitarimui, iš jo pasitraukus kelioms šalims, pirmiausiai – Jungtinėms Valstijoms.

Susitarimas turi įsigalioti 2020 metais, juo raginama apriboti pasaulio šiltėjimą mažiau nei 1,5 Celsijaus laipsnio, palyginus su temperatūra prieš pramonės revoliuciją.

Tačiau ekspertai perspėja, kad pasaulinis šiltėjimas iki 2100 metų gali viršyti 3 laipsnius, ir ragina vyriausybes daryti daugiau nei buvo suplanuota iš pradžių.