Savivaldybė imasi tvarkyti gandralizdžius
Ute­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis bus tvar­ko­mi gand­rams pa­vo­jin­gi ta­pę gand­ra­liz­džiai, esan­tys Ute­nos ra­jo­no te­ri­to­ri­jo­je.

Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia gyventojus, šalia kurių sodybų yra senų, gandrams pavojingų tapusių gandralizdžių, kreiptis pagalbos tvarkant gandrų namus. Savivaldybės lėšomis bus keičiami susidėvėję gandralizdžių stulpai, taip pat yra galimybė pakeisti platformas, ant kurių gandrai suka lizdus.

Siūlo pasirūpinti gandrų namais

Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja Rosita Deveikienė „Lietuvos žinioms“ teigė, jog jau keleri metai šios savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkomi baltųjų gandrų lizdai. „Kadangi gandrai paprastai kuriasi žmonių kaimynystėje, prieš parskrendant gandrams Utenos rajono savivaldybė jau keleri metai kreipiasi į žmones siūlydama paslaugą – padėti sutvarkyti gandrų namus“, – sakė vedėja. Ji teigė, jog į šį kreipimąsi kasmet atsiliepia po du-tris sodybų savininkus, kurie mato, kad prie jų sodybų esantys gandralizdžiai gandams yra tapę pavojingi.

„Būna, jog gandralizdžius gandrai susisuka medžiuose, tad žmonės prašo apgenėti medžius“, – teigė R. Deveikienė. Ji sakė, jog taip pat sulaukiama prašymų pakeisti seną medinį, trūnijantį stulpą, ant kurio gandras susisukęs lizdą, nauju, ilgaamžiu. Taip pat išreiškiamas poreikis pakeisti platformą (pagrindą), ant kurios sukamas lizdas. „Naujo stulpo su visa platforma pastatymo kaina – 407 eurai. Vien platformos pakeitimas kainuoja 242 eurus“, – sakė Aplinkos apsaugos ir civilinės saugos skyriaus vedėja. Ji teigė, jog gandralizdžiais rūpinasi viešųjų pirkimų konkursą laimėjusi Utenos rajono savivaldybės samdoma įmonė, gandralizdžių tvarkymo darbai patiems gyventojams nekainuoja.

Išardyti gandralizdžių neprašo

Šiuo metu Utenos rajono savivaldybė yra gavusi dviejų asmenų prašymus sutvarkyti šalia jų sodybų esančius gandralizdžius. „Džiaugiamės, kad žmonės rūpinasi gandrais, kurie vadinami mūsų šalies agrarinio kraštovaizdžio paukščiais ir kurie yra ekologiškos, švarios aplinkos indikatoriai“, – sakė R. Deveikienė. Ji pabrėžė, jog dar nė vienas uteniškis neprašė išardyti šalia jo sodybos įsikūrusių gandrų namų. „Iš to sprendžiame, kad žmonės gandrus myli ir globoja“, – teigė aplinkosaugos specialistė. Pasak jos, savivaldybės lėšomis statomi gandralizdžiams skirti stulpai yra gelžbetoniniai, o lizdams sukti būtinos platformos pagamintos iš metalo.