Savaitgalį – paukščių palydos
At­ei­nan­tis sa­vait­ga­lis skir­tas pa­ukš­čiams į šil­tes­nius kraš­tus iš­ly­dė­ti. Lie­tu­vo­je, kaip ir dau­ge­ly­je Eu­ro­pos ša­lių, or­ga­ni­zuo­ja­mos ru­de­ni­nės spar­nuo­čių pa­ly­dos.

Saugomų teritorijų direkcijos kartu su Lietuvos ornitologų draugija kviečia gamtos bičiulius įsilieti į nuolat gausėjantį stebėtojų būrį ir skaičiuoti išskrendančius sparnuočius. Paukščių palydos – tai ir puiki proga aplankyti gražiausius gamtos kampelius, rašoma pranešime spaudai.

Spalio 6 d., palydas rengia Dubysos regioninio parko direkcija. Paukščių stebėtojai kviečiami į „paukštingiausią“ vietą Raseinių rajone – žuvininkystės tvenkinius. Spalio 7 d. stebėti migruojančių vandens paukščių Dusios ir Metelio ežerų apylinkėse kviečia Metelių regioninis parkas.

Paukščius skaičiuoti galima ir individualiai bet kurioje šalies vietoje, o duomenis reikia nusiųsti Lietuvos ornitologų draugijai iki spalio 7 d. 15 val. el. paštu gediminas.petkus@birdlife.lt arba faksu 8 5 213 0498. Susumuoti rezultatai bus perduoti tarptautinei paukščių apsaugos organizacijai „BirdLife International“, kuri koordinuoja paukščių palydas Europoje.

Tokios palydos rengiamos nuo 1993 metų. Pernai daugiausia paukščių buvo suskaičiuota Suomijoje (1,285 mln.), Švedijoje (980 tūkst.) ir Vengrijoje (479 tūkst.).