Roma skelbia karą kirams
Ita­li­jos sos­ti­nės val­džia ke­ti­na pri­sta­ty­ti nau­jų šiukš­lių dė­žių, ku­rių tu­ri­nys ne­bū­tų pa­sie­kia­mas ki­rams. Apie tai skel­bia Ita­li­jos nau­jie­nų agen­tū­ra AN­SA.

Šis sprendimas pasirodė po „The New York Times“ straipsnio, kuriame pasakojama, kad Romoje karaliauja kirai. Jų galima pamatyti beveik prie kiekvienos šiukšliadėžės. Maža to, įžūlūs paukščiai braunasi į gyventojų virtuves, elgiasi ganėtinai agresyviai, juos sunku išvaryti.

Ekspertų teigimu, kirų populiacija amžinajame mieste per pastaruosius metus pasiekė 10 tūkstančių. O kaipgi gali būti kitaip... Juk sąlygos čia tam visai tinkamos. Visur pilna maisto – šiukšliadėžėse, ant grindinio ir išsiblaškiusių praeivių rankose. Šie palyginti nemaži paukščiai gyvena ant Romos stogų, bažnyčių varpinėse, griuvėsiuose.

Kaip teigė už miesto aplinką atsakinga pareigūnė Pinuccia Montanari, kirai čia ėmė rodytis vis dažniau, kai netoliese buvo uždarytas sąvartynas. Gyventojai ėmė skųstis šių paukščių skleidžiamais šaižiais garsais ir ragino valdžią susirūpinti miesto švara. Patobulintos šiukšliadėžės pirmiausia atsiras centre, o tada bus pastatytos ir tolėliau.