Ramiajame vandenyne atsiras milžiniškas plastiko šiukšlių surinktuvas
Siek­da­mi pa­mė­gin­ti iš­va­ly­ti di­džiau­sią pa­sau­ly­je šiukš­lių san­kau­pą Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne, in­ži­nie­riai įrengs šiukš­lių su­rink­tu­vą, ku­ris rinks plas­ti­ko at­lie­kas, plū­du­riuo­jan­čias tarp Ka­li­for­ni­jos ir Ha­va­jų.

Šeštadienį 600 metrų ilgio plūduriuojanti užtvara iš San Francisko buvo ištempta prie vadinamosios Didžiosios Ramiojo vandenyno šiukšlių salos – šiukšlių sankaupos, kurios plotas yra dukart didesnis už Teksaso valstiją.

Sistemą sukūrė Boyano Slato įkurta organizacija „The Ocean Cleanup“.

Idėja išvalyti vandenynus 24 metų amžiaus išradėjas iš Nyderlandų užsidegė būdamas 16-os, kai nardė Viduržemio jūroje ir pamatė daugiau plastikinių maišelių negu žuvų.

Numatoma, kad plūduriuojanti užtvara sulaikys plastiko atliekas.