Praneša apie naują šilumos rekordą Lietuvoje
6-ą die­ną iš ei­lės Lie­tu­vo­je fik­suo­ja­mi nau­ji mak­si­ma­lios oro tem­pe­ra­tū­ros re­kor­dai, skel­bia Hid­ro­me­teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­ba. Pir­ma­die­nį bu­vo su­muš­tas 100 me­tų se­nu­mo re­kor­das, o an­tra­die­nį – net 104 me­tų.

Iki 19 laipsnių šilumos termometrų stulpeliai spalio 16 dieną buvo pakilę tik 1914-aisiais. Antradienį sostinėje užfiksuota 19,9 laipsnių šilumos.

Pirmadienį tarnyba taip pat pranešė apie rekordą. Tik prieš 100 metų spalio 15 d. termometrai fiksavo 18,3 laipsnius šilumos.

Tiesa, bobų vasara po truputį trauksis. Trečiadienį ir ketvirtadienį dar džiaugsimės labai šiltais orais, tačiau artėjant savaitgaliui jau pastebėsime permainas.