Portugalijos šunys vaduojami iš grandinių
Pri­riš­ti šu­nys yra įpras­tas vaiz­das kai­miš­ko­se Por­tu­ga­li­jos vie­to­vė­se. Ša­ly­je vyks­ta kam­pa­ni­ja, sie­kiant iš­lais­vin­ti tūks­tan­čius šu­nų, ku­rie vi­są gy­ve­ni­mą pra­lei­džia pri­riš­ti kie­muo­se.

Kampanijos, kuri vadinasi „Quebr'a Corrente“ („Nutraukti grandinę“), tikslas – tartis su savininkais bei siekti, kad ir jų aplinka būtų saugi, ir gyvūnai galėtų laisvai joje vaikštinėti. Tai pirma tokia kampanija Portugalijoje. Ją inicijavusi Tania Mesquita nebegalėjo pakelti liūdno pririštų šunų, kurie niekada nepaleidžiami nuo grandinės, vaizdo savo pačios tėviškėje Vidurio Portugalijoje. „Tiesiog negalėjau žiūrėti į jų nelaisvę“, – sakė ji laikraščiui „Publico“.

Portugalijos įstatymai draudžia laikyti šunis visą laiką pririštus, bet tai labai paplitę visoje šalyje. Pasak T. Mesquitos, svarbiausia priežastis – pinigai. Neturtingos šeimos laiko savo gyvūnus tokiomis sąlygomis, nes neišgali deramai jais pasirūpinti. „Tai nereiškia, kad šeimininkai nemyli savo gyvūnų, todėl mūsų kampanijos tikslas yra suprasti, o ne teisti“, – aiškino ji.

„Quebr'a Corrente“ savanoriai stengiasi padėti savininkams įsirengti saugias tvoras, už kurių šunys galėtų būti paleisti. Iki šiol 60 savanorių pavyko įrengti tvoras 26 šunims ir išgelbėti 6 keturkojus, kuriuos reikėjo gydyti.

Gyvūnų gerovė tapo svarbia tema Portugalijoje, kai vyriausybė nuo praėjusio mėnesio uždraudė vietos taryboms naikinti valkataujančius šunis. Juos dabar privalu laikyti šunidėse, o tai pakurstė baimę, kad pinigų stokojantys šeimininkai dar lengviau atsikratys savo augintinių tiesiog išmesdami juos į gatvę.