Pietų Meksiką sudrebino 6,6 balo stiprumo žemės drebėjimas
Pie­tų Mek­si­kos pa­kran­tę penk­ta­die­nį su­dre­bi­no ga­lin­gas že­mės dre­bė­ji­mas, ku­ris bu­vo jun­ta­mas už šim­tų ki­lo­me­trų esan­čio­je sos­ti­nė­je, kur siū­ba­vo dau­giaaukš­čiai pa­sta­tai.

JAV Geologijos tarnyba (USGS) pranešė, kad 6,6 balo stiprumo žemės drebėjimo epicentras buvo už maždaug 16 kilometrų nuo Tapačulos Čiapaso valstijoje, 67 kilometrų gylyje.

Žemės drebėjimo sukelti virpesiai taip pat buvo juntami netoliese esančioje Gvatemaloje ir Salvadore.

Dėl drebėjimo sostinėje Meksike buvo evakuoti žmonės iš kai kurių biuro pastatų.