Paukščių nykimą skatina pasaulinė maisto prekyba
Re­mian­tis nau­jau­sia pa­sau­lio mas­tu at­lik­ta ana­li­ze, nu­ma­to­ma, kad maž­daug 100 pa­ukš­čių rū­šių iš­nyks dėl da­bar­ti­nės ūki­nin­ka­vi­mo ir miš­ki­nin­kys­tės pra­kti­kos. Šis skai­čius per pir­muo­sius de­šimt XXI am­žiaus me­tų iš­au­go sep­ty­niais pro­cen­tais.

Kaip rašo „BBC News“, mokslininkai teigia, kad lemiamas veiksnys yra galvijų auginimas, tačiau didėja ir aliejinių augalų, tokių kaip palmės ir sojos, poveikis. Galima palyginti: per pastaruosius 400 metų buvo prarasta 140 paukščių rūšių.

Toli nuo vartojamų prekių

Tarptautinė mokslininkų komanda paukščių nykimą pasitelkė kaip biologinės įvairovės – augalų ir gyvūnų įvairovės pasaulyje arba tam tikroje buveinėje – praradimo, susijusio su tarptautine prekyba maistu ir mediena, matą.

Žurnale „Nature Ecology & Evolution“ paskelbtas tyrimas rodo, kad tarptautinė prekyba gali kelti grėsmę gyvūnų rūšims, esančioms toli nuo šalių, kuriose prekės vartojamos. Pasak tyrėjų komandos, 2011 metais apie trečdalį poveikio biologinei įvairovei Vidurio bei Pietų Amerikoje ir ketvirtį – Afrikoje lėmė prekių vartojimas kitose pasaulio dalyse.

Kuoduotasis vieversys - išnykusi arba tikėtinai išnykusi rūšis. Lietuvoje lizdų pastaruoju metu nebeaptinkama. / gh-naturbilder.se nuotrauka

Nuotolinė atsakomybė

„Biologinės įvairovės nykimo problema negali būti sprendžiama be nuotolinės atsakomybės, t. y. žmonės prisiima atsakomybę už prekes, kurias jie perka prekybos centre“, – pabrėžė tyrimo bendraautoris prof. Henrique Pereira iš Vokietijos integruotų biologinės įvairovės tyrimų centro Leipcige.

Mažėja paprastųjų purplelių skaičius. / nrdc.org nuotrauka

Pasak mokslininko, būtina suteikti daugiau informacijos vartotojams, kad jie žinotų, ką perka. Tyrimo bendraautorė Alexandra Marques pridūrė: „Turime atsisakyti netvaraus vartojimo modelių, kuriuos skatina ekonomikos augimas. Mūsų pasirinkimas čia turės pasekmių kitur“.

Mokslininkai apskaičiavo, kiek paukščių rūšių iškilo grėsmė išnykti dėl natūralių buveinių pavertimo žemdirbystės ir miškininkystės plotais 2000 – 2011 metais. Numatoma, kad net 121 paukščių rūšis išnyks, jei nebus pakeista dabartinė žemės paskirtis. Nuo XVI amžiaus pradžios pasaulio mastu buvo prarasta 140 paukščių rūšių.

Ekologinės krizės pagrindas

Prie išnykimo ribos juodakaklis naras. Lietuvoje aptinkamas balandžio – spalio mėnesiais. / uabirds.org nuotrauka

Mokslininkai apskaičiavo, kiek paukščių rūšių iškilo grėsmė išnykti dėl natūralių buveinių pavertimo žemdirbystės ir miškininkystės plotais 2000 – 2011 metais. Numatoma, kad net 121 paukščių rūšis išnyks, jei nebus pakeista dabartinė žemės paskirtis. Nuo XVI amžiaus pradžios pasaulio mastu buvo prarasta 140 paukščių rūšių.

Arielis Brunneris iš biologinės įvairovės apsaugos grupės „BirdLife Europe“ teigė, kad tyrimas papildo vis gausėjančius įrodymus, kad netvari maisto ir ūkininkavimo sistema yra ekologinės krizės pagrindas – tiek biologinės įvairovės nykimo, tiek klimato kaitos požiūriu.