Patarė ūkininkams sakyti laukuose mantras
In­di­jos va­ka­ruo­se esan­čios Goa vals­ti­jos val­džia ne­se­niai pra­kal­bo apie kos­mi­nį ūki­nin­ka­vi­mą ir pa­drą­si­no ūki­nin­kus at­lik­ti sa­vo lau­kuo­se man­tras. Tai esą pa­dės pa­ge­rin­ti ja­vų der­lių ir ne­reiks nau­do­ti trą­šų.

Ekologinio ūkininkavimo skatinimas tikrai yra pagirtinas, tačiau tokie valstijos Žemės ūkio ministerijos siūlomi metodai kelia šypseną. Pareigūnai patarė ūkininkams dvidešimt dienų savo laukuose giedoti mantras. Tai, kaip tikima, pritrauks visatos energiją ir paskatins javų augimą.

Žemės ūkio ministras Vijai Sardesai džiaugėsi, kad vadinamasis kosminis ūkininkavimas leis užauginti visiškai švarią produkciją. Pareigūnai, pasikonsultavę su šios praktikos šalininkais, nurodė, kad gerų rezultatų galima pasiekti kasdien šiam ritualui skiriant mažiausiai 20 minučių.

Bet palaukite, toliau dar keistesnis sumanymas. Be kosminio ūkininkavimo, Goa vyriausybė dar panoro derinti žemės ūkio darbus su joga. Esą tai irgi padeda užauginti puikų derlių, sumažinti sąnaudas ir padėti aplinkai.

Valdžia patikino, kad nevers ūkininkų keisti savo metodų, o šie siūlymai tėra rekomendaciniai.