Paskelbta: sausra Lietuvoje pasibaigė
Vy­riau­sy­bės eks­tre­ma­lių si­tua­ci­jų ko­mi­si­ja an­tra­die­nį at­šau­kė lie­pos pra­džios vi­so­je ša­ly­je pa­skelb­tą eks­tre­ma­lią si­tua­ci­ją dėl ūki­nin­kus ali­nu­sios sti­chi­nės saus­ros.

Ekstremali situacija atšaukta Žemės ūkio ministerijos siūlymu, atskirų savivaldybių kreipimųsi dėl situacijos pratęsimo nebuvo, pranešė Vidaus reikalų ministerija.

Vyriausybė sprendimą dėl ekstremalios situacijos paskelbimo liepą priėmė hidrometeorologijos tarnybai daugiau nei 15 savivaldybių fiksavusi stichinę sausrą – jose nelijo 30 dienų, dar dešimtyje yra sausringas laikotarpis – jose nelijo 15 dienų. 16 savivaldybių pačios buvo paskelbusios ekstremalią padėtį.

Ekstremalios situacijos visoje šalyje paskelbimas leido Europos Sąjungos (ES) paramos gavusiems žemdirbiams išvengti sankcijų dėl neįvykdytų įsipareigojimų, jie taip pat galėjo pasinaudoti nenugalimos jėgos išimtimis sutartyse su partneriais.

Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys yra sakęs, kad dėl Lietuvą alinusios sausros ūkininkai patyrė apie 0,5 mlrd. eurų nuostolių.