Pasaulinė gyvūnų globos diena skirta geriems darbams
Šian­dien mi­ni­ma Pa­sau­li­nė gy­vū­nų glo­bos die­na pri­me­na, kad vi­si esa­me už juos at­sa­kin­gi ir tu­ri­me steng­tis bū­ti jiems nau­din­gi. Gy­vū­nų glo­bos ir ap­sau­gos samp­ra­ta api­ma ir na­mi­nius, ir lau­ki­nius gy­vū­nus.

Norintieji iš arčiau susipažinti su laukine gyvūnija kviečiami sekmadienį, spalio 7-ąją, į Lietuvos zoologijos sodą, kur vyks Pasaulinei gyvūnų globos dienai skirtas renginys, rašoma Aplinkos ministerijos pranešime spaudai.

Tarptautinė bendruomenė Pasaulinę gyvūnų globos dieną pažymi nuo 1931-ųjų, kai Florencijoje įvyko pirmoji gyvūnų globos konferencija. Šios dienos globėju pasirinktas šventasis Pranciškus, savo žemiškajame gyvenime pasižymėjęs ypatingu jautrumu visiems gyvūnams.

Lietuvoje ši diena minima nuo 1994 metų. Tačiau gyvūnų globos pradžia mūsų šalyje siekia XIX amžių. 1873 metais Mykolas Oginskis Rietave įsteigė pirmąją gyvūnų globos draugiją, kuri gyvavo iki Pirmojo pasaulinio karo. Ji buvo atgaivinta 1922 metais generolo J. Bulotos, prof. T. Ivanausko ir S. Kymantaitės-Čiurlionienės rūpesčiu ir veikė iki 1940 metų. Draugija atkurta 1990-aisiais.

Gyvūnų globą reglamentuoja Gyvūnų gerovės įstatymas, kiti teisės aktai. Tačiau, pasak gamtininkų, jiems labiausiai reikia žmonių supratimo ir jautrumo.